پیدا

اندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران_2/آیا هزینه ید خدمات به عنوان هزینه پرسنلی منظور می شود

درخواست حذف اطلاعات

اندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران-2 / آیا هزینه ید خدمات به عنوان هزینه پرسنلی منظور می شود ؟ مخابرات فردا - در آ ین گزارش #تفسیری مدیریت ، پیوست صورتهای مالی #گروه مخابرات ایران برای سه ماهه اول سال مالی 97 و مقایسه ان با سال 96 ، در ج " گزارش مسئولیت های اجتماعی" مبلغ 23396528 میلیون ریال ( حدود 2339 میلیارد تومان )به عنوان مزایا و پاداش کارکنان گروه مخابرات ایران برای سال 96 و در ج "تصویری 5 ساله" از وضعیت مخابرات ایران مبلغ 23397113 میلیون ریال به عنوان هزینه های پرسنلی گروه مخابرات ایران ذکر شده است . از سوی دیگر بر اساس همین گزارش تعداد کارکنان رسمی و قرار دادی مخابرات ایران در پایان سال گذشته مالی 21594 نفر و تعداد کارکنان شرکتهای پیمانکاری 28280 نفر و در کل تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانکاری 49874 نفر ذکر شده اند . با لحاظ این تعداد کارکنان و هزینه اعلام شده پرسنلی برای سال 96 نکات قابل تاملی وجود دارد . اگر برخلاف عرف معمول و متداول در تقسیم بندی هزینه ها ، هزینه ید خدمات ( اعم از نگهبانی ، باغبانی و نظافت ، اداری و دفتری و ... )! را به عنوان هزینه پرسنلی تلقی کنیم و در نتیجه کارکنان شرکتهای پیمانکاری (شسکام و خدمات اول )را هم جزء کارکنان مخابرات ایران منظور شوند . از تقسیم حدود 2340 میلیاردتومان هزینه پرسنلی ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت ، بر تعداد کل کارکنان ( رسمی و پیمانکاری ) ، میانگین هزینه پرسنلی به ازای هر نفر در ماه در سال 96 در حدود 3 میلیون و نهصد هزار تومان می شود که با احتساب جمعیت 57 درصدی کارکنان شرکتهای پیمانکاری و دریافتی مطابق با حداقل دستمزد قانون کار این قشر ، میانگین سه میلیون و نهصد هزار تومانی برای حدود 50 هزار نفر از کل کارکنان مخابرات ایران منطقی به نظر می سرد.
اما اگر این تحلیل درست باشد وهزینه ید خدمات از شرکتهای پیمانکاری به حساب هزینه های پرسنلی منظور شده باشد ، نتیجه این جابجایی حسابها ، بزرگتر و پرررنگ تر نشان دادن هزینه های پرسنلی در میان افکار عمومی داخل و خارج سازمان خواهد شد . نمونه این بزرگنمایی در سخنان لطیف وصلی عضو سابق هئیت مدیره مخابرات ایران بود که 27 مهرماه 96 در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود : 55 تا 60 درصد درآمد مخابرات صرف پرداخت به نیروی انسانی می شود ❗️این در حالی است ک نرم استاندارد در این باره 15 درصد است ." وصلی در ادامه گفته بود : شرکت مخابرات 63 هزار نیروی رسمی ، #قراردادی و #شرکتی دارد که این تعداد هزینه پرسنلی زیادی بر شرکت تحمیل می کند " نکته پایانی ، در صورتهای مالی سال 89 ، گروه مخابرات ایران تعداد کارکنان رسمی 31051 نفر ذکر شده و هیچ اشاره ای به کارکنان شرکتهای پیمانکاری نشده و از سال 1394 پرسنل شرکتهای پیمانکاری نیز در گزارشهای رسمی مالی مخابرات ایران به بورس جزء کارکنان مخابرات ایران منظور شده اند . اما سوال اصلی اینجاست با توجه به تعداد پرسنل رسمی در پایان سال 96 ، شاهد کاهش یک سوم از پرسنل رسمی از سال 1389 تاکنون هستیم به بیان دیگر حدود 9457 نفر از تعداد کارکنان رسمی در خلال سالهای 89 تا 1396 بازنشسته شده اند . و در طی سالهای گذشته نیز پرداخت به بازنشستگان مطابق آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران انجام نگرفته است . به عنوان نمونه طبق ماده 57 آیین نامه مذکور کمک هزینه خواربار بازنشستگان معادل 55 درصد حداقل دستمزد قانونی ماهیانه در هر سال می باشد ؛ که در طی این سالها کمک هزینه خواربار بازنشستگان از 110 هزار تومان تجاکز نکرده است . مع الوصف ، گویا بار سنگین هزینه های پرسنلی البته به زعم سهامدار عمده قرار نیست هیچگاه سبک بشود و شاید با احتساب کارکنان پیمانکاری همچنان تلاش برای بزرگ جلوه دادن آن وجود دارد .
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها مطالب مرتبط : #گروههای_معوق را به حساب طلب کارکنان منظور کنید تبعیض بین کارکنان ثابت و سیار از عوامل ن یتی کارکنان اجرای کامل آیبن نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات فقط 3تومان از سود هر سهم می کاهد