پیدا

حلال خور از پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی خبر داد/دو مکاتبه بامدیرعامل ،بدون روئیت ایشان ، برا

درخواست حذف اطلاعات

حلال خور از پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی خبر داد دو مکاتبه با مدیرعامل بدون روئیت ایشان ، برای معاونت توسعه سرمایه انسانی ارجاع شده است مخابرات فردا - ایرج حلال خور رئیس هیئت مدیره انجمن #صنفی کارکنان مخابرات استان #تهران در گفتگو با #مخابرات_فردا آ ین اقدامات انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران را تشریح کرد . به گزارش #مخابرات_فردا حلال خور درباره چرایی مکاتبه مستقیم با مدیرعامل مخابرات ایران درباره #تبدیل_وضعیت کارکنان قراردادی اظهار داشت : "در جلسه ای که در تاریخ 31تیرماه سال جاری در خانه ساختمان مرحوم وفا ان با حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره و مدیریت محترم عامل و معاونت توسعه سرمایه انسانی و بعضی از مدیران محترم مخابرات ایران با اعضای تشکلهای کارگری مخابرات سراسر کشور تشکیل شد مدیریت محترم عامل اعلام فرمودند که هرگونه مشکلات وموارد را به #شخص بنده منع کنید. لذا انجمن صنفی مخابرات استان تهران بر حسب #وظیفه صنفی خود در تاریخ 97/5/28 طی نامه شماره 1016/ص/الف در خواست تعدادی از کارکنان محترم قراردادی را جهت تبدیل وضعیت به قرارداد دائم به مدیریت محترم عامل ارسال نموده که بدون رویت ایشان توسط مدیرکل دفتر به معاونت محترم توسعه وسرمایه انسانی در تاریخ 97/5/29 ارجاع شده وتوسط معاونت محترم بدون جواب و هیچگونه پاسخی مسکوت مانده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران در باره آ یی پیگیری ها در این باره گفت : " مجددا در تاریخ97/6/27 طی نامه شماره 1018/ص/الف ضمن ارسال در خواست تعدادی دیگر از همکاران قراردادی برای تبدیل وضعیت این قشر #زحمتکش بر اساس تبصره 1 ماده 5 آئین نامه استخدامی و پرسنلی به مدیریت محترم عامل در خواست کردیم که برای پاسخ گوئی به کارکنان قراردادی مخابرات از روند اجرای تبدیل وضعیت ،این انجمن را مطلع فرمایند باز هم متاسفانه بدون رویت مدیریت محترم عامل توسط مدیرکل محترم دفتر به معاونت محترم توسعه وسرمایه انسانی ارجاع شده وتوسط معاونت محترم به مدیرکل استعدادها وتوسط ایشان به رئیس اداره جذب،انتصاب و جابجائی جهت اطلاع واقدام لازم ارجاع شده است حلال خور در این گفتگو اظهار امیدواری کرد همانگونه که مدیریت محترم عامل فرمودند ، بر اساس تبصره 1 ماده 5 آئین نامه استخدامی وپرسنلی همه همکاران محترم قراردادی به قرارداد دائم تبدیل وضعیت پیدا کنند.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران با اشاره اهمیت #امنیت_شغلی در هر سازمانی تاکید کرد : "تبدیل وضعیت ، بدون در برداشتن هزینه چندانی باعث ایجاد #انگیزه بیشتر ودر نهایت ایجاد بهره وری بیشتر در مجموعه مخابرات خواهد شد.به هر حال منتطر پاسخ مثبت نامه های انجمن صنفی مخابرات استان تهران خواهیم ماند. انشاالله خبر مرتبط : تبدیل وضعیت کارکنان قرادادی استخدامی 92 با دستور صدری وفق آیین نامه استخدامی مصوب سال 89 #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها