پیدا

سخنان ارتباطات در اصفهان پایانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه استخدامی مخابرات

درخواست حذف اطلاعات

سخنان ارتباطات در اصفهان پایانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه؟ مخابرات فردا - دوشنبه هفته گذشته ، 3 مهر ماه سال جاری ارتباطات در حاشیه مراسم گفتمان توسعه شهری در اصفهان که با حضور تعدادی از بازنشستگان مخابرات برگذار شد درباره مطالبات بازنشستگان سخنان بی سابقه ای بیان کردد. آذری جهرمی در باره مطالبات بازنشستگان طبق آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران گفته است : "سال 1389 هیئت مدیره مخابرات ایران که خصوصی سازی هم شده ، مصوب کرده که پارامترهایی را به عنوان رفاهیات به بازنشستگان پرداخت کند. تا دو سال به صورت علی الحساب پرداخت شده است و بعد از دو سال متوقف شده است ." وی در ادامه سخنان خود به میزان مطالبات بازنشستگان مخابرات قبل و بعد از سال 90 اشاره می کند و می افزاید : "اتفاقی که رخ داد این بود که از مدیر مخابرات و هیئت مدیره شان در خواست کردیم سریع به موضوع رسیدگی کنند ." سخنان ارتباطات و تاکید ایشان بر #مطالبات بازنشستگان مخابرات بر اساس آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 1389 در حالی بیان می شود که تا پیش از این معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران در پاسخ به #مکاتبات متعدد کانونهای بازنشستگی مخابرات در باره مطالبه پرداخت اقلام رفاهی آیین نامه مصوب سال 89 ، موضوع را به #مصوبات سالانه هئیت مدیره مخابرات ایران ارجاع می دادند . به نظر می رسد اکنون سخنان ارتباطات در اصفهان به عنوان ناظر تی بر مخابرات خصولتی ، می تواند پایانی بر اصلاحیه های #یکجانبه و بعضا #محرمانه آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران باشد که از آن به عنوان مستمسکی بر نپرداختن حقوق حقه کارکنان و بازنشستگان مخابرات ایران استفاده شده است .
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها پافشاری دیانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران
اذعان صریح معاون وقت حقوقی مخابرات ایران مبنی بر غیر قانونی بودن اصلاحیه های آیین نامه استخدامی مخابرات از نظریه ایقاع ظریفی آزاد تا حذدف یکجانبه ومحرمانه ماده 2 از آیین نامه استخدامی مخابرات ضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با سرمایه انسانی در مخابرات ایران و توجه به مطالبات و امور معیشتی کارکنان