پیدا

اندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران_2/آیا هزینه ید خدمات به عنوان هزینه پرسنلی منظور می شود

درخواست حذف اطلاعات

اندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران-2 / آیا هزینه ید خدمات به عنوان هزینه پرسنلی منظور می شود ؟ مخابرات فردا - در آ ین گزارش #تفسیری مدیریت ، پیوست صورتهای مالی #گروه مخابرات ایران برای سه ماهه اول سال مالی 97 و مقایسه ان با سال 96 ، در ج " گزارش مسئولیت های اجتماعی" مبلغ 23396528 میلیون ریال ( حدود 2339 میلیارد تومان )به عنوان مزایا و پاداش کارکنان گروه مخابرات ایران برای سال 96 و در ج "تصویری 5 ساله" از وضعیت مخابرات ایران مبلغ 23397113 میلیون ریال به عنوان هزینه های پرسنلی گروه مخابرات ایران ذکر شده است . از سوی دیگر بر اساس همین گزارش تعداد کارکنان رسمی و قرار دادی مخابرات ایران در پایان سال گذشته مالی 21594 نفر و تعداد کارکنان شرکتهای پیمانکاری 28280 نفر و در کل تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانکاری 49874 نفر ذکر شده اند . با لحاظ این تعداد کارکنان و هزینه اعلام شده پرسنلی برای سال 96 نکات قابل تاملی وجود دارد . اگر برخلاف عرف معمول و متداول در تقسیم بندی هزینه ها ، هزینه ید خدمات ( اعم از نگهبانی ، باغبانی و نظافت ، اداری و دفتری و ... )! را به عنوان هزینه پرسنلی تلقی کنیم و در نتیجه کارکنان شرکتهای پیمانکاری (شسکام و خدمات اول )را هم جزء کارکنان مخابرات ایران منظور شوند . از تقسیم حدود 2340 میلیاردتومان هزینه پرسنلی ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت ، بر تعداد کل کارکنان ( رسمی و پیمانکاری ) ، میانگین هزینه پرسنلی به ازای هر نفر در ماه در سال 96 در حدود 3 میلیون و نهصد هزار تومان می شود که با احتساب جمعیت 57 درصدی کارکنان شرکتهای پیمانکاری و دریافتی مطابق با حداقل دستمزد قانون کار این قشر ، میانگین سه میلیون و نهصد هزار تومانی برای حدود 50 هزار نفر از کل کارکنان مخابرات ایران منطقی به نظر می سرد.
اما اگر این تحلیل درست باشد وهزینه ید خدمات از شرکتهای پیمانکاری به حساب هزینه های پرسنلی منظور شده باشد ، نتیجه این جابجایی حسابها ، بزرگتر و پرررنگ تر نشان دادن هزینه های پرسنلی در میان افکار عمومی داخل و خارج سازمان خواهد شد . نمونه این بزرگنمایی در سخنان لطیف وصلی عضو سابق هئیت مدیره مخابرات ایران بود که 27 مهرماه 96 در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود : 55 تا 60 درصد درآمد مخابرات صرف پرداخت به نیروی انسانی می شود ❗️این در حالی است ک نرم استاندارد در این باره 15 درصد است ." وصلی در ادامه گفته بود : شرکت مخابرات 63 هزار نیروی رسمی ، #قراردادی و #شرکتی دارد که این تعداد هزینه پرسنلی زیادی بر شرکت تحمیل می کند " نکته پایانی ، در صورتهای مالی سال 89 ، گروه مخابرات ایران تعداد کارکنان رسمی 31051 نفر ذکر شده و هیچ اشاره ای به کارکنان شرکتهای پیمانکاری نشده و از سال 1394 پرسنل شرکتهای پیمانکاری نیز در گزارشهای رسمی مالی مخابرات ایران به بورس جزء کارکنان مخابرات ایران منظور شده اند . اما سوال اصلی اینجاست با توجه به تعداد پرسنل رسمی در پایان سال 96 ، شاهد کاهش یک سوم از پرسنل رسمی از سال 1389 تاکنون هستیم به بیان دیگر حدود 9457 نفر از تعداد کارکنان رسمی در خلال سالهای 89 تا 1396 بازنشسته شده اند . و در طی سالهای گذشته نیز پرداخت به بازنشستگان مطابق آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران انجام نگرفته است . به عنوان نمونه طبق ماده 57 آیین نامه مذکور کمک هزینه خواربار بازنشستگان معادل 55 درصد حداقل دستمزد قانونی ماهیانه در هر سال می باشد ؛ که در طی این سالها کمک هزینه خواربار بازنشستگان از 110 هزار تومان تجاکز نکرده است . مع الوصف ، گویا بار سنگین هزینه های پرسنلی البته به زعم سهامدار عمده قرار نیست هیچگاه سبک بشود و شاید با احتساب کارکنان پیمانکاری همچنان تلاش برای بزرگ جلوه دادن آن وجود دارد .
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها مطالب مرتبط : #گروههای_معوق را به حساب طلب کارکنان منظور کنید تبعیض بین کارکنان ثابت و سیار از عوامل ن یتی کارکنان اجرای کامل آیبن نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات فقط 3تومان از سود هر سهم می کاهدحلال خور از پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی خبر داد/دو مکاتبه بامدیرعامل ،بدون روئیت ایشان ، برا

درخواست حذف اطلاعات

حلال خور از پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی خبر داد دو مکاتبه با مدیرعامل بدون روئیت ایشان ، برای معاونت توسعه سرمایه انسانی ارجاع شده است مخابرات فردا - ایرج حلال خور رئیس هیئت مدیره انجمن #صنفی کارکنان مخابرات استان #تهران در گفتگو با #مخابرات_فردا آ ین اقدامات انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران را تشریح کرد . به گزارش #مخابرات_فردا حلال خور درباره چرایی مکاتبه مستقیم با مدیرعامل مخابرات ایران درباره #تبدیل_وضعیت کارکنان قراردادی اظهار داشت : "در جلسه ای که در تاریخ 31تیرماه سال جاری در خانه ساختمان مرحوم وفا ان با حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره و مدیریت محترم عامل و معاونت توسعه سرمایه انسانی و بعضی از مدیران محترم مخابرات ایران با اعضای تشکلهای کارگری مخابرات سراسر کشور تشکیل شد مدیریت محترم عامل اعلام فرمودند که هرگونه مشکلات وموارد را به #شخص بنده منع کنید. لذا انجمن صنفی مخابرات استان تهران بر حسب #وظیفه صنفی خود در تاریخ 97/5/28 طی نامه شماره 1016/ص/الف در خواست تعدادی از کارکنان محترم قراردادی را جهت تبدیل وضعیت به قرارداد دائم به مدیریت محترم عامل ارسال نموده که بدون رویت ایشان توسط مدیرکل دفتر به معاونت محترم توسعه وسرمایه انسانی در تاریخ 97/5/29 ارجاع شده وتوسط معاونت محترم بدون جواب و هیچگونه پاسخی مسکوت مانده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران در باره آ یی پیگیری ها در این باره گفت : " مجددا در تاریخ97/6/27 طی نامه شماره 1018/ص/الف ضمن ارسال در خواست تعدادی دیگر از همکاران قراردادی برای تبدیل وضعیت این قشر #زحمتکش بر اساس تبصره 1 ماده 5 آئین نامه استخدامی و پرسنلی به مدیریت محترم عامل در خواست کردیم که برای پاسخ گوئی به کارکنان قراردادی مخابرات از روند اجرای تبدیل وضعیت ،این انجمن را مطلع فرمایند باز هم متاسفانه بدون رویت مدیریت محترم عامل توسط مدیرکل محترم دفتر به معاونت محترم توسعه وسرمایه انسانی ارجاع شده وتوسط معاونت محترم به مدیرکل استعدادها وتوسط ایشان به رئیس اداره جذب،انتصاب و جابجائی جهت اطلاع واقدام لازم ارجاع شده است حلال خور در این گفتگو اظهار امیدواری کرد همانگونه که مدیریت محترم عامل فرمودند ، بر اساس تبصره 1 ماده 5 آئین نامه استخدامی وپرسنلی همه همکاران محترم قراردادی به قرارداد دائم تبدیل وضعیت پیدا کنند.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران با اشاره اهمیت #امنیت_شغلی در هر سازمانی تاکید کرد : "تبدیل وضعیت ، بدون در برداشتن هزینه چندانی باعث ایجاد #انگیزه بیشتر ودر نهایت ایجاد بهره وری بیشتر در مجموعه مخابرات خواهد شد.به هر حال منتطر پاسخ مثبت نامه های انجمن صنفی مخابرات استان تهران خواهیم ماند. انشاالله خبر مرتبط : تبدیل وضعیت کارکنان قرادادی استخدامی 92 با دستور صدری وفق آیین نامه استخدامی مصوب سال 89 #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها

سخنان ارتباطات در اصفهان پایانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه استخدامی مخابرات

درخواست حذف اطلاعات

سخنان ارتباطات در اصفهان پایانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه؟ مخابرات فردا - دوشنبه هفته گذشته ، 3 مهر ماه سال جاری ارتباطات در حاشیه مراسم گفتمان توسعه شهری در اصفهان که با حضور تعدادی از بازنشستگان مخابرات برگذار شد درباره مطالبات بازنشستگان سخنان بی سابقه ای بیان کردد. آذری جهرمی در باره مطالبات بازنشستگان طبق آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران گفته است : "سال 1389 هیئت مدیره مخابرات ایران که خصوصی سازی هم شده ، مصوب کرده که پارامترهایی را به عنوان رفاهیات به بازنشستگان پرداخت کند. تا دو سال به صورت علی الحساب پرداخت شده است و بعد از دو سال متوقف شده است ." وی در ادامه سخنان خود به میزان مطالبات بازنشستگان مخابرات قبل و بعد از سال 90 اشاره می کند و می افزاید : "اتفاقی که رخ داد این بود که از مدیر مخابرات و هیئت مدیره شان در خواست کردیم سریع به موضوع رسیدگی کنند ." سخنان ارتباطات و تاکید ایشان بر #مطالبات بازنشستگان مخابرات بر اساس آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 1389 در حالی بیان می شود که تا پیش از این معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران در پاسخ به #مکاتبات متعدد کانونهای بازنشستگی مخابرات در باره مطالبه پرداخت اقلام رفاهی آیین نامه مصوب سال 89 ، موضوع را به #مصوبات سالانه هئیت مدیره مخابرات ایران ارجاع می دادند . به نظر می رسد اکنون سخنان ارتباطات در اصفهان به عنوان ناظر تی بر مخابرات خصولتی ، می تواند پایانی بر اصلاحیه های #یکجانبه و بعضا #محرمانه آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران باشد که از آن به عنوان مستمسکی بر نپرداختن حقوق حقه کارکنان و بازنشستگان مخابرات ایران استفاده شده است .
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها پافشاری دیانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران
اذعان صریح معاون وقت حقوقی مخابرات ایران مبنی بر غیر قانونی بودن اصلاحیه های آیین نامه استخدامی مخابرات از نظریه ایقاع ظریفی آزاد تا حذدف یکجانبه ومحرمانه ماده 2 از آیین نامه استخدامی مخابرات ضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با سرمایه انسانی در مخابرات ایران و توجه به مطالبات و امور معیشتی کارکنانمطالبات اصلی مغفول مانده است

درخواست حذف اطلاعات


مطالبات اصلی مغفول مانده است مخابرات فردا- آغاز دوره مدیریت صدری به عنوان مدیرعامل مخابرات ایران که با شعار تکریم کارکنان و بازنشستگان همراه شد تا حدودی بخشی از امید و #انگیزه از دست رفته کارکنان و بازنشستگان را برای بهبود شرایط معیشتی خود در قالب #آیین_نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 89 مجددا زنده کرد . صدری که اکنون می تواند به مثابه کبیر برای کارکنان مخابرات مطرح شود ، و برخلاف رسول سرائیان مدیرعامل سابق مخابرات ایران که می توانست از خود نام نیک به جا گذارد، توانست با جلب نظر اعضای هئیت مدیره مخابرات ایران و به ویژه ریاست #ستاد_اجرایی فرمان رحمت الله به عنوان سهامدار عمده ،پرداخت اقلام کمک هزینه های رفاهی کارکنان را مطابق آیین نامه مصوب 89 ارتقاء دهد. . اما به نظر می رسد ، اکنون بیشتر و مهم تر از موضوع پرداخت به روز اقلام رفاهی ، بحث ارتقاء شغلی است که تاثیر بسیار زیادی در انگیزه کاری کارکنان دارد .حذف عملی #ارتقاء_گروه شغلی از سیستم حقوق و دستمزد مخابرات ایران در سالهای مدیریت خصوصی علاوه بر ایجاد شکاف عمیق در روابط سازمانی به دلیل #تبعیض های عرضی حاصل از ارتقاء نیافتن گروه شغلی پرسنل ، در حقوق و دستمزد بازنشستگی پرسنل نیز تاثیر منفی گذاشته و می گذارد و نا امیدی و سرخوردگی پرسنل را تشدید و در نتیجه سطح #تعلق_سازمانی را تنزل داده است . مسکوت ماندن #ارتقاء شغلی در مخابرات استانها که از نیمه دوم سال 89 اتفاق افتاده و باعث در جا زدن 12 ساله گروه شغلی برای تعداد کثیری از کارکنان مخابرات ایران شده در حالی است که ، ارتقاء گروه شغلی برای کارکنان #همراه_اول جاری و ساری بوده ، و در عین حال با عنایت به تملک 90 درصدی سهام همراه اول از سوی مخابرات ایران ، و جود این تبعیض آشکار توجیه ناپذیر است . کارکنان خدوم مخابرات ضمن سپاس از هیأت مدیره مخابرات ایران به خاطر درک دغدغه های همکاران از جناب صدری انتظار دارند تا بدین مهم هم توجه نموده و موضوع مطالبه به حق #گروههای_معوق همکاران را در هیأت مدیره وعند الاقتضا در سطوح بالاتر مطرح نمایند تا پرسنل مخابرات نیز همچون پرسنل همراه اول از مواهب آئین نامه استخدامی بهره مند گردند.
????مطالب مرتبط : تبعیض بین کارکنان ثابت و سیار از عوامل ن یتی کارکنان????
yon.ir/bd9g0 آیا دهناد غریب نواز و خودگداز است ؟????
yon.ir/qe467 گروه های معوق را به حساب طلب کارکنان منظور کنید ????
yon.ir/iehbz سال 92 با هم استخدام شدیم ولی اکنون دریافتی کارمند همراه اول 2 برابر من است ؟???? yon.ir/xh3et آیا سیاستهای شترمرغی در نحوه تعامل با کارکنان مخابرات ایران پایان می یابد؟????
yon.ir/wmmoa
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانهااندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران -1 / پرداخت پاداشو مزایا به کارکنان از مسئولیت های اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات


اندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران -1/ پرداخت پاداش و مزایا به کارکنان از مسئولیت های اجتماعی مخابرات ❗️ مخابرات فردا - شرکت مخابرات ایران که در قالب یک شرکت اصلی و چند شرکت زیر مجموعه از جمله #همراه_اول در بورس اوراق بهادار تهران فعال است به حکم قواعد و قوانین بازار بورس می بایست گزارش های مالی دوره ای از وضعیت مالی خود برای سهامدارنش منتشر کند . در آ ین گزارش تفسیری مدیریت ، پیوست صورتهای مالی #گروه مخابرات ایران برای سه ماهه اول سال مالی 97 و مقایسه ان با سال 96 ، در ج " گزارش مسئولیت های اجتماعی" مبلغ 23396528 میلیون ریال ( حدود 2339 میلیارد تومان )به عنوان مزایا و پاداش کارکنان گروه مخابرات ایران برای سال 96 و در ج "تصویری 5 ساله" از وضعیت مخابرات ایران مبلغ 23397113 میلیون ریال به عنوان هزینه های پرسنلی گروه مخابرات ایران ذکر شده است . از سوی دیگر بر اساس همین گزارش تعداد کارکنان رسمی و قرار دادی مخابرات ایران در پایان سال گذشته مالی 21594 نفر و تعداد کارکنان شرکتهای پیمانکاری 28280 نفر و در کل تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانکاری 49874 نفر ذکر شده اند . با لحاظ این تعداد کارکنان و هزینه اعلام شده پرسنلی برای سال 96 دو نکات قابل تاملی وجود دارد . 1 بر طبق این گزارش ، این گونه می توان استنباط کرد که تقریبا معادل هزینه های پرسنلی شرکت مخابرات ایران با تمام زیر مجموعه هایش ، مدیریت مخابرات به کارکنان مخابرات تحت عنوان #مسئولیت_اجتماعی و چیزی فراتر از وظایف قانونی #پاداش و مزایا در سال 96 به کارکنان پرداخت کرده است که این موضوع با حجم گسترده #اعتراضات کارکنان و بازنشستگان مخابرات و ن یتی آنهادر این سالها به ویژه در ماههای اخیر در تضاد است . 2اگر منظور از پرسنل در گزاش مذکور پرسنل #رسمی و قرار دادی باشد ، و هزینه پرسنلی ذکر شده در این گزارش در سال 96 بر حدود 21 هزار نفر از کارکنان رسمی تقسیم کنیم به طور میانگین هزینه پرسنلی انجام گرفته برای هریک از کارکنان رسمی گروه مخابرات ایران حدود 9 میلیون تومان می شود. اگر عدد میزان پاداش و مزایای ذکر شده در ج "مسئولیت های اجتماعی" را نیز بر تعداد کارکنان رسمی تقسیم کنیم به میانیگن ماهانه 9 میلیون تومان به ازای هر کارمند رسمی می رسیم. 3. وجود میانگین 9 میلیونی ماهانه هزینه پرسنلی جدا از فرض پذیرش 9 میلیون تومان دیگر به عنوان میانگین مزایا و پاداش به ازای هر کارمند رسمی ، نشان دهنده وجود فاصله #طبقاتی قابل توجه در پرداختها بین کارکنان و کارشناسان عادی و مدیران ارشد و رده بالای ساختار سازمانی مخابرات ایران است .چرا که به طور معمول میانگین پرداختی به یک کارشناس بالحاظ تمامی پرداختهای جانبی و حق السهم ها از 5 تا 6میلیون تومان در ماه نمی کند در عین حال با لحاظ استاندارد معمولی در هر ساختار سازمانی تعداد مدیران ارشد و رده بالای آن سازمان حداکثر از 10 تا 20 درصد از تعداد کل کارکنان آن سازمان نمی کنند . حال با میانگین پرداختی 9 میلیون تومانی که از گزارش فوق بدست می اید پرداختی حقوق به یک مدیر ارشد بایستی #حداقل سه برابر یک کارشناس و0 یک رئیس اداره عادی باشد تا باتوجه به تعداد مدیران مخابرات میانگین پرداختی به کارکنان به سطح 9 میلیون تومان برسد لازم به توضیح است که براساس اطلاعات منتشره از وضعیت مالی مخابرات در سایت #کدال تعداد بازنشستگان سال 96 مخابرات 1440 نفر می باشد .
لذا متورم شدن هزینه های پرسنلی مخابرات ایران به دلیل اجرای طرح تشویقی بازنشستگی در سال 96 مردود است چرا که طرح تشویقی اجرا شده سال 96برای کارکنان دیپلم و فوق دیپلم مشاغل کارشناسی بوده ، و به فرض پذیرش این که تمامی افراد بازنشسته شده طی سال 96 ، از این طرح استفاده کرده باشند و به انها سقف مبلغ پاداش یعنی صد میلیون تومان پرداخت شده باشد هزینه کل اجرای طرح مذکور 144 میلیارد تومان می شود که در مجموع بیشتر از 6 درصد از هزینه پرسنلی سال 96 نخواهد شد .
ادامه دارد ... #مخابرات_پولدار
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
????مطالب مرتبط : ????#گروههای_معوق را به حساب طلب کارکنان منظور کنید ????
yon.ir/iehbz ????تبعیض بین کارکنان ثابت و سیار از عوامل ن یتی کارکنان ????
yon.ir/bd9g0 ????اجرای کامل آیبن نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات فقط 3تومان از سود هر سهم می کاهد ????
yon.ir/jv4n2 ????پاسخی که صدری درجایگاه مدیرعامل #گروه_مخابرات_ایران باید بدهند ؟????
yon.ir/g7uy6 ????مخابرات فردا ???????????? ????eitaa.com/mokhaberat_farda
????sapp.ir/mokhabert_farda
????instagram.com/mokhaberat_farda
????igap.net/mokhaberat_farda
????mokhaberat_farda.پاسخ مثبت مدیرعامل مخابرات ایران به استمداد از ایشان درباره حذف سهمیه آزاد اماکن رفاهی مخابرات ایران

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ مثبت مدیرعامل به استمداد از ایشان درباره حذف سهمیه آزاد اماکن رفاهی
مخابرات فردا - سهمیه آزاد استفاده از اماکن رفاهی پنج گانه در شمال و جنوب کشور که مدتی بود با تصمیم اداره کل امور کارکنان معاونت توسعه سرمایه انسانی از پایگاه رزوارسیون اماکن رفاهی حذف شده بود مجددا در این سامانه بارگذاری و قابل استفاده شد . پیش از این #مخابرات_فردا در یادداشتی تحت عنوان "استمداد از مدیر عامل ، پیامدهای حذف سهمیه آزاد اماکن رفاهی " به بلا استفاده ماندن این اماکن در اثر این تصمیم اشاره کرده بود . که خوشبختانه با نظر مساعد صدری مدیرعامل مخابرات ایران این سهمیه ها مجددا در سامانه مذکور بارگذاری شد که با #استقبال کارکنان در سراسر کشور از این تصمیم مدیریت مواجه شد . گفتنی است صدری پانزدهم تیرماه سال جاری درجریان بازدید از مجتمع #تجاری در دست ساخت #رستم_رود در مازندران گفته بود : "بهبود خدمات و امکانات #رفاهی برای کارکنان در مناطق مختلف ، موجب تقویت #انگیزش کارکنان و ارتقاء #برند داخلی سازمان می شود. #مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین تاکید کرده بود : " تمام امکانات #رفاهی مخابرات ایران در سراسر کشور باید در شأن کارکنان #بهینه_سازی و #تقویت شود." #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#طبقه_بندی_مشاغل
#گروههای_معوق
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#مدیر_مالی_مادام__العمر_قم
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها
مطالب مرتبط : ????احیای اماکن رفاهی ، شاد پرسنل ???? yon.ir/0ta9r تجاری سازی اماکن رفاهی مورد استفاده کارکنان مخابرات ایران در #مازندران ????
yon.ir/aakfr ضرورت تعیین تکلیف هزینه های انجام گرفته برای ساخت زائر سرای مخابرات #قم در مشهد ???? yon.ir/13jmj ابهامات حقوقی و مالی ساخت زائرسرای مخابرات قم در مشهد ???? yon.ir/xjzmxاعلام خبر حذف درآمد آبونمان هم مانع رشد قیمت سهام مخابرات نشد/ توقف نماد معملاتی اخابرب

درخواست حذف اطلاعات


اعلام خبر حذف درآمد آبونمان هم مانع رشد قیمت سهام مخابرات ایران نشد /توقف نماد معاملاتی #اخابر به دلیل رشد بیش از 20 درصدی قیمت مخابرات فردا - رشد 20 درصدی قیمت سهام گروه مخابرات ایران (مخابرات و شرکتهای زیر مجموعه اش از جمله همراه اول ) باعث توقف نماد معملاتی این شرکت با نام #اخابر در بورس تهران شد تا این شرکت دلایل این رشد یکباره ارزش سهامش را به ناظر بازار بورس اعلام کند . به گزارش #مخابرات_فردا ، قیمت سهام مخابرات ایران در بورس تهران در روز شنبه 24 شهریور ماه پس آ ین معامله آن در روز چهارشنبه 21 شهریور ماه از کانال 1900 ریال به یکباره به کانال 2200 ریال در آغازین ساعت معاملاتی روز شنبه رسید که حاکی از رشد بیش از 20درصدی قیمت سهام این شرکت بزرگ خصولتی بازار بورس تهران است. سهام شرکت معظم مخابرات ایران درحالی در روز گذشته این جهش قیمتی را تجربه کرد که در هفته گذشته ، دیوان عد اداری مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیوئی برای دریافت #آبونمان ماهیانه نگهداری خطوط تلفن را برای این شرکت باطل کرده بود و اعلام این خبر تاثیر #منفی بر قیمت سهام این شرکت نگذاشت . در عین حال #روابط_عمومی مخابرات ایران در خبری که درباره این رشد یکباره قیمت سهام مخابرات برروی #پرتال سازمانی خود قرار داده ، نوشته است : ???? "خاطر نشان می شود سهام شرکت مخابرات ایران به دلیل #اعتبار #بالای #برند و همچنین #سودآوری قابل ملاحظه در روزهای اخیر یکی از #بهترین #نمادهای موجود در بازار #بورس به منظور سرمایه گذاری فعالین بازار سرمایه می باشد." گفتی است روز گذشته ، مهدی راسخ معاون مالی شرکت مخابرات ایران در نامه ای به بورس تهران ، اعلام کرده ، از آ ین گزارش مالی ارسال شده برای سه ماهه اول سال جاری تا #مقطع فعلی ، تغییر #با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است . معاون مالی شرکت مخابرات ایران ، نوسان قیمت سهام این شرکت را ناشی از عرضه و تقاضای بازار و توجه سهامداران به وضعیت با #ثبات شرکت دانسته است . #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها
????مخابرات فردا ???????????? ????eitaa.com/mokhaberat_farda
????sapp.ir/mokhabert_farda
????instagram.com/mokhaberat_farda
????igap.net/mokhaberat_farda
????http://mokhaberatfarda.اندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران_2/آیا هزینه ید خدمات به عنوان هزینه پرسنلی منظور می شود

درخواست حذف اطلاعات

اندر حکایت هزینه های پرسنلی مخابرات ایران-2 / آیا هزینه ید خدمات به عنوان هزینه پرسنلی منظور می شود ؟ا مخابرات فردا - در آ ین گزارش #تفسیری مدیریت ، پیوست صورتهای مالی #گروه مخابرات ایران برای سه ماهه اول سال مالی 97 و مقایسه ان با سال 96 ، در ج " گزارش مسئولیت های اجتماعی" مبلغ 23396528 میلیون ریال ( حدود 2339 میلیارد تومان )به عنوان مزایا و پاداش کارکنان گروه مخابرات ایران برای سال 96 و در ج "تصویری 5 ساله" از وضعیت مخابرات ایران مبلغ 23397113 میلیون ریال به عنوان هزینه های پرسنلی گروه مخابرات ایران ذکر شده است . از سوی دیگر بر اساس همین گزارش تعداد کارکنان رسمی و قرار دادی مخابرات ایران در پایان سال گذشته مالی 21594 نفر و تعداد کارکنان شرکتهای پیمانکاری 28280 نفر و در کل تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانکاری 49874 نفر ذکر شده اند . با لحاظ این تعداد کارکنان و هزینه اعلام شده پرسنلی برای سال 96 نکات قابل تاملی وجود دارد . اگر برخلاف عرف معمول و متداول در تقسیم بندی هزینه ها ، هزینه ید خدمات ( اعم از نگهبانی ، باغبانی و نظافت ، اداری و دفتری و ... )! را به عنوان هزینه پرسنلی تلقی کنیم و در نتیجه کارکنان شرکتهای پیمانکاری (شسکام و خدمات اول )را هم جزء کارکنان مخابرات ایران منظور شوند . از تقسیم حدود 2340 میلیاردتومان هزینه پرسنلی ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت ، بر تعداد کل کارکنان ( رسمی و پیمانکاری ) ، میانگین هزینه پرسنلی به ازای هر نفر در ماه در سال 96 در حدود 3 میلیون و نهصد هزار تومان می شود که با احتساب جمعیت 57 درصدی کارکنان شرکتهای پیمانکاری و دریافتی مطابق با حداقل دستمزد قانون کار این قشر ، میانگین سه میلیون و نهصد هزار تومانی برای حدود 50 هزار نفر از کل کارکنان مخابرات ایران منطقی به نظر می سرد.
اما اگر این تحلیل درست باشد وهزینه ید خدمات از شرکتهای پیمانکاری به حساب هزینه های پرسنلی منظور شده باشد ، نتیجه این جابجایی حسابها ، بزرگتر و پرررنگ تر نشان دادن هزینه های پرسنلی در میان افکار عمومی داخل و خارج سازمان خواهد شد . نمونه این بزرگنمایی در سخنان لطیف وصلی عضو سابق هئیت مدیره مخابرات ایران بود که 27 مهرماه 96 در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود : 55 تا 60 درصد درآمد مخابرات صرف پرداخت به نیروی انسانی می شود ❗️این در حالی است ک نرم استاندارد در این باره 15 درصد است ." وصلی در ادامه گفته بود : شرکت مخابرات 63 هزار نیروی رسمی ، #قراردادی و #شرکتی دارد که این تعداد هزینه پرسنلی زیادی بر شرکت تحمیل می کند " نکته پایانی ، در صورتهای مالی سال 89 ، گروه مخابرات ایران تعداد کارکنان رسمی 31051 نفر ذکر شده و هیچ اشاره ای به کارکنان شرکتهای پیمانکاری نشده و از سال 1394 پرسنل شرکتهای پیمانکاری نیز در گزارشهای رسمی مالی مخابرات ایران به بورس جزء کارکنان مخابرات ایران منظور شده اند . اما سوال اصلی اینجاست با توجه به تعداد پرسنل رسمی در پایان سال 96 ، شاهد کاهش یک سوم از پرسنل رسمی از سال 1389 تاکنون هستیم به بیان دیگر حدود 9457 نفر از تعداد کارکنان رسمی در خلال سالهای 89 تا 1396 بازنشسته شده اند . و در طی سالهای گذشته نیز پرداخت به بازنشستگان مطابق آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران انجام نگرفته است . به عنوان نمونه طبق ماده 57 آیین نامه مذکور کمک هزینه خواربار بازنشستگان معادل 55 درصد حداقل دستمزد قانونی ماهیانه در هر سال می باشد ؛ که در طی این سالها کمک هزینه خواربار بازنشستگان از 110 هزار تومان تجاکز نکرده است . مع الوصف ، گویا بار سنگین هزینه های پرسنلی البته به زعم سهامدار عمده قرار نیست هیچگاه سبک بشود و شاید با احتساب کارکنان پیمانکاری همچنان تلاش برای بزرگ جلوه دادن آن وجود دارد .
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها ????مطالب مرتبط : ????#گروههای_معوق را به حساب طلب کارکنان منظور کنید ????
yon.ir/iehbz ????تبعیض بین کارکنان ثابت و سیار از عوامل ن یتی کارکنان ????
yon.ir/bd9g0 ????اجرای کامل آیبن نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات فقط 3تومان از سود هر سهم می کاهد ????
yon.ir/jv4n2 ????پاسخی که صدری درجایگاه مدیرعامل #گروه_مخابرات_ایران باید بدهند ؟????
yon.ir/g7uy6
????مخابرات فردا ???????????? ????eitaa.com/mokhaberat_farda
????sapp.ir/mokhabert_farda
????instagram.com/mokhaberat_farda
????igap.net/mokhaberat_farda
????http://mokhaberatfarda.درخواست دبیر شورای هماهنگی کانون های بازنشستگلن مخابرات کشور از ارتباطات برای ایفای نقش نظارتی

درخواست حذف اطلاعات

درخواست دبیرشورای هماهنگی کانون های بازنشستگی مخابرات کشور از ارتباطات برای ایفای نقش نظارتی و جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات صنفی بازنشستگان مخابرات
مخابرات فردا -سید مصطفی خشوعی #دبیر شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور در نامه ای خطاب به آذری جهرمی ارتباطات با اشاره به ضرورت اجابت درخواست قانونی بازنشستگان مخابرات کشور بمنظور اجرایی شدن آیین نامه #استخدامی وپرسنلی شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1389 نوشته که با وجود مکاتبات و جلسات #مکرر در جهت احقاق حق #قانونی #بازنشستگان و تاکید مدیران شرکت مخابرات ایران بر #ذیحق بودن این عزیزان، متاسفانه تا کنون #اقدامات موثری جهت احقاق حقوق قانونی آنها صورت نگرفته است .

به گز ش #مخابرات_فردا ، دبیر شورای هماهنگی کانونهای مخابرات کشور در نامه خود خطاب به آذری جهرمی ارتباطات آورده است : " بیم آن میرود که دامنه #اعتراضات بازنشستگان مخابرات که غالباً از #جانبازان و #ایثارگران دفاع مقدس میباشند در سراسر کشور گسترده و منتهی به ات صنفی اعتراض آمیز در نقاط حساس کشور از جمله مقابل آن #وزارتخانه گردد . " خشوعی در پایان نامه خود ، با اعلام تقاضای شورای کانونهای بازنشستگان کشور از ارتباطات ، از ایشان خواسته در راستای ایفای نقش #نظارتی وزارت مطبوع وی و بمنظور پیشگیری از افزایش دامنه اعتراضات و ات صنفی در آینده نزدیک و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی عناصر #معاند و رسانه های غربی ، هر چه سریعتر جهت برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان کانونهای بازنشستگی مخابرات در سراسر کشور دستورات لازم را صادر کند .
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانهانامه دبیر شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور به مخبردزفولی، احتمال قریب الوقع ات صنفی

درخواست حذف اطلاعات

نامه دبیر شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور به مخبر دزفولی ، احتمال قریب الوقوع ات صننفی بازنشستگان بواسطه بی عملی مدیران مخابرات مخابرات فردا - دبیر شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور در نامه ای خطاب به محمد مخبر دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت رحمت الله به عنوان یکی از سهامداران شرکت مخابرات ، خواستار برگزاری جلسه شترک با نمایندگان کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور شد . به گزارش #مخابرات_فردا ، سید مصطفی #خشوعی دبیر شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور با اشاره به نامه هفتم شهریور ماه خود به مخبر دزفولی ، تداوم #اعتراضات گسترده بازنشستگان مخابرات را که غالبا از #جانبازان و #ایثارگران دفاع مقدس هستند ، به خاطر اجرا نشدن کامل آیین نامه #استخدامی و #پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 89 را خاطر نشان ساخته ، و تاکید کرده که علی رغم مکاتبات ، پیگیری ها و جلسات متعدد ، مدیریت مخابرات ایران با وجود تایید خواسته قانونی بازنشستگان اقدام #عملی برای حل مشکل انجام نداده است . خشوعی احتمال # ات #صنفی از سوی بازنشستگان مخابرات در تهران و شهرستانها را قریب الوقوع دانسته ، و از رئیس ساد اجرایی فرمان حضرت رحمت الله به عنوان یکی از سهامداران مخابرات خواسته است به منظور جلوگیری از گستردگی دامنه اعتراضات و ات صنفی و سوء استفاده احتمالی عناصر #معاند هر چه سریعتر سبت به برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور اقدام کند . #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانهاحلال خور از پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی خبر داد/دو مکاتبه بامدیرعامل ،بدون روئیت ایشان ، برا

درخواست حذف اطلاعات

حلال خور از پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی خبر داد دو مکاتبه با مدیرعامل بدون روئیت ایشان ، برای معاونت توسعه سرمایه انسانی ارجاع شده است مخابرات فردا - ایرج حلال خور رئیس هیئت مدیره انجمن #صنفی کارکنان مخابرات استان #تهران در گفتگو با #مخابرات_فردا آ ین اقدامات انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران را تشریح کرد . به گزارش #مخابرات_فردا حلال خور درباره چرایی مکاتبه مستقیم با مدیرعامل مخابرات ایران درباره #تبدیل_وضعیت کارکنان قراردادی اظهار داشت : "در جلسه ای که در تاریخ 31تیرماه سال جاری در خانه ساختمان مرحوم وفا ان با حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره و مدیریت محترم عامل و معاونت توسعه سرمایه انسانی و بعضی از مدیران محترم مخابرات ایران با اعضای تشکلهای کارگری مخابرات سراسر کشور تشکیل شد مدیریت محترم عامل اعلام فرمودند که هرگونه مشکلات وموارد را به #شخص بنده منع کنید. لذا انجمن صنفی مخابرات استان تهران بر حسب #وظیفه صنفی خود در تاریخ 97/5/28 طی نامه شماره 1016/ص/الف در خواست تعدادی از کارکنان محترم قراردادی را جهت تبدیل وضعیت به قرارداد دائم به مدیریت محترم عامل ارسال نموده که بدون رویت ایشان توسط مدیرکل دفتر به معاونت محترم توسعه وسرمایه انسانی در تاریخ 97/5/29 ارجاع شده وتوسط معاونت محترم بدون جواب و هیچگونه پاسخی مسکوت مانده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران در باره آ یی پیگیری ها در این باره گفت : " مجددا در تاریخ97/6/27 طی نامه شماره 1018/ص/الف ضمن ارسال در خواست تعدادی دیگر از همکاران قراردادی برای تبدیل وضعیت این قشر #زحمتکش بر اساس تبصره 1 ماده 5 آئین نامه استخدامی و پرسنلی به مدیریت محترم عامل در خواست کردیم که برای پاسخ گوئی به کارکنان قراردادی مخابرات از روند اجرای تبدیل وضعیت ،این انجمن را مطلع فرمایند باز هم متاسفانه بدون رویت مدیریت محترم عامل توسط مدیرکل محترم دفتر به معاونت محترم توسعه وسرمایه انسانی ارجاع شده وتوسط معاونت محترم به مدیرکل استعدادها وتوسط ایشان به رئیس اداره جذب،انتصاب و جابجائی جهت اطلاع واقدام لازم ارجاع شده است حلال خور در این گفتگو اظهار امیدواری کرد همانگونه که مدیریت محترم عامل فرمودند ، بر اساس تبصره 1 ماده 5 آئین نامه استخدامی وپرسنلی همه همکاران محترم قراردادی به قرارداد دائم تبدیل وضعیت پیدا کنند.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران با اشاره اهمیت #امنیت_شغلی در هر سازمانی تاکید کرد : "تبدیل وضعیت ، بدون در برداشتن هزینه چندانی باعث ایجاد #انگیزه بیشتر ودر نهایت ایجاد بهره وری بیشتر در مجموعه مخابرات خواهد شد.به هر حال منتطر پاسخ مثبت نامه های انجمن صنفی مخابرات استان تهران خواهیم ماند. انشاالله خبر مرتبط : تبدیل وضعیت کارکنان قرادادی استخدامی 92 با دستور صدری وفق آیین نامه استخدامی مصوب سال 89 ???? yon.ir/r7hdk
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها

سخنان ارتباطات در اصفهان پایانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخ

درخواست حذف اطلاعات

سخنان ارتباطات در اصفهان پایانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه؟ مخابرات فردا - دوشنبه هفته گذشته ، 3 مهر ماه سال جاری ارتباطات در حاشیه مراسم گفتمان توسعه شهری در اصفهان که با حضور تعدادی از بازنشستگان مخابرات برگذار شد درباره مطالبات بازنشستگان سخنان بی سابقه ای بیان کردد. آذری جهرمی در باره مطالبات بازنشستگان طبق آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران گفته است : "سال 1389 هیئت مدیره مخابرات ایران که خصوصی سازی هم شده ، مصوب کرده که پارامترهایی را به عنوان رفاهیات به بازنشستگان پرداخت کند. تا دو سال به صورت علی الحساب پرداخت شده است و بعد از دو سال متوقف شده است ." وی در ادامه سخنان خود به میزان مطالبات بازنشستگان مخابرات قبل و بعد از سال 90 اشاره می کند و می افزاید : "اتفاقی که رخ داد این بود که از مدیر مخابرات و هیئت مدیره شان در خواست کردیم سریع به موضوع رسیدگی کنند ." سخنان ارتباطات و تاکید ایشان بر #مطالبات بازنشستگان مخابرات بر اساس آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 1389 در حالی بیان می شود که تا پیش از این معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران در پاسخ به #مکاتبات متعدد کانونهای بازنشستگی مخابرات در باره مطالبه پرداخت اقلام رفاهی آیین نامه مصوب سال 89 ، موضوع را به #مصوبات سالانه هئیت مدیره مخابرات ایران ارجاع می دادند . به نظر می رسد اکنون سخنان ارتباطات در اصفهان به عنوان ناظر تی بر مخابرات خصولتی ، می تواند پایانی بر اصلاحیه های #یکجانبه و بعضا #محرمانه آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران باشد که از آن به عنوان مستمسکی بر نپرداختن حقوق حقه کارکنان و بازنشستگان مخابرات ایران استفاده شده است .
#مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها پافشاری دیانی بر اصلاحیه های یکجانبه و محرمانه آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران ???? yon.ir/emskv اذعان صریح معاون وقت حقوقی مخابرات ایران مبنی بر غیر قانونی بودن اصلاحیه های آیین نامه استخدامی مخابرات????
yon.ir/49y5p از نظریه ایقاع ظریفی آزاد تا حذدف یکجانبه ومحرمانه ماده 2 از آیین نامه استخدامی مخابرات ????
yon.ir/tmjqv ضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با سرمایه انسانی در مخابرات ایران و توجه به مطالبات و امور معیشتی کارکنان ????
yon.ir/nl2uy ????مخابرات فردا ???????????? ????eitaa.com/mokhaberat_farda
????sapp.ir/mokhabert_farda
????instagram.com/mokhaberat_farda
????igap.net/mokhaberat_farda
????http://mokhaberatfarda.عضو هیئت رئیسه شورای ی کار مخابرات مازندران : فروش اماکن رفاهی موجب از بین بردن انگیزه کارکنان

درخواست حذف اطلاعات

پیام های همکاران/ فروش اماکن رفاهی موجب از بین بردن انگیزه کارکنان می شود مخابرات فردا - در پی اعلام تمیم هئیت مدیره مخابرات ایران برای فروش اماکن رفاهی و خانه های سازمانی مخابرات ایران تا سقب 500 میلیارد ریال در سال 97 ، احمدی عضو هئیت رئیسه شورای ی کار مخابرات مازندران در پیامی که برای مخابرات فردا ارسال کرده است خطاب به صدری مدیر عامل محابرات ایران خواستار صرف نظر از فروش اماکن رفاهی به سبب از بین رفتن انگیزه کاری کارکنان شد.متن پیلم عضو هیت رئیسه شورای ی کار مخابرات مازندران به شرح ذیل می باشد: جناب اقای صدری !مدیر محترم شرکت مخابرات ایران، معمولا مدیران برای بالا بردن روحیه کارکنان برای انان امکانات رفاهی فراهم می کنندتاکارکنان با روح و روان سالم کارکنند . فروش اماکن رفاهی توسط شرکت موجب از بین بردن انگیزه کارکنان می شو د از آنجا که شعار شما ارج نهادن به کار کنان است لذا شایسته است از فروش این اماکن خود داری فرمایید یاد اور میشود اگر هدف شما تبدیل به وجه نقد برای همه کار کنان است از کجا معلوم مدیران بعد از شما به این خواسته پایبند باشند جناب اقای صدری عزیز! ایین نامه ای که از ۸۹ تا کنون جدالی را بین کار فرما وکارکر به وجود اورد محکم تراز این تفکر بوه است لذا خواهشمند است با بررسی جوانب موضوع از فروش اماکن صرف نظر فرمایید و اجازه دهید که این حد اقل امکانات برای کار کنان بماند. احمدی عضو هئیت رئیسه شورای ی کار مخابرات استان مازندرانریل گذاری صحیح پیگیری مطالبات از سوی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور

درخواست حذف اطلاعات

ریل گذاری صحیح پیگیری مطالبات از سوی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور
مخابرات فردا - چندی است نمایندگان بیش از 20 کانون بازنشستگی مخابرات از استانهای مختلف در سراسر کشور ، با اتحاد و همفکری خود شورایی برای هماهنگی و انسجام بیشتر پیگیری مطالبات بازنشستگان مخابرات پیرامون #اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی تشکیل داده اند. شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور در این مدت کوتاه فعالیت خود توانست با اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه های عمومی و نشریات و رایزنی مستقیم با نمایندگان مجلس، و مدیران وزارت ارتباطات و مکاتبات متعدد با آنها و استمداد از #ستاد_اجرایی فرمان رحمت الله به عنوان یکی از سهامداران اصلی مخابرات ، توجه مقامات مرتبط با موضوع مطالبات بازنشستگان را به حقانیت مطالبه مذکور جلب نماید . نتیجه اقدامات هماهنگ ، و هدفمند اعضای این شورا در مدت گذشته ، تایید دوباره #بدهی #انباشته #بازنشستگان #مخابرات به دلیل اجرای ناقص آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران از سالهای گذشته در سخنان محترم ارتباطات در افتتاحیه نمایشگاه تلکام تهران بود . موضوعی که تا پیش از این با سکوت وزارت ارتباطات به عنوان ناظر تی بر مخابرات خصولتی مواجه شده بود . مسیر طی شده از سوی شورای هماهنگی کانون های بازنشستگان مخابرات کشور که می تواند الگوی قابل قبولی برای شورای عالی هماهنگی #تشکلهای_کارگری_مخابرات ایران به عنوان نمایندگان #صنفی کارکنان #شاغل برای پیگیری مطالبات صنفی باشد ، اکنون به مرحله ای رسیده است که تقریبا تمام نمایندگان مجلس از مطالبات قانونی آنها اطلاع کامل یافته اند. امری که باعث اتمام حجت بر مدیران مرتبط شده و زمینه و بستر اقدامات بعدی شورا برای پیگری مطالبات بازنشستگان را فراهم آورده و اثرگذاری آنها را دوچندان می کند . مطالب مرتبط :
سخنان ارتباطات در اصفهان پایانی بر اصلاحیه های #یکجانبه و #محرمانه آیین نامه آیا وقت استمداد کارکنان مخابرات ایران از ی برای شنیده شدن مطالباتشان نرسیده است ؟ نامه دبیر شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور به مخبر دزفولی ، احتمال قریب والوقوع ات صنفی #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانهادیدار اعضای شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان مخابرات کشور با صدری /تاکید صدری بر عزم هئیت مدیره بر

درخواست حذف اطلاعات


در دیدار اعضای شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان مخابرات کشور با مدیرعامل مطرح شد تاکید صدری بر عزم هئیت مدیره فعلی وسهامدار اصلی بر پرداخت مطالبات بازنشستگان
مخابرات فردا - دوشنبه 8 مرداد اعضای شورای هماهنگی کانونهای #بازنشستگی مخابرات کشور ، پس برگذاری دومین گردهمایی خود در شهر #قم به دعوت صدری مدیرعامل مخابرات ایران ، در یک نشست مشترک برای حل و فصل مسایل صنفی شرکت د . در این جلسه مدیرعامل مخابرات ایران بر عزم هیئت مدیره و سهامدار عمده بر پرداخت مطالبات بازنشستگان تاکید کرده است . گزارش مشروح جلسه مذکور که از سوی دبیرخانه این شورا منتشر شده به قرار زیر است : در این جلسه از طرف مخابرات جنابان، آقای صدری مدیر عامل مخابرات ایران ، آقایان جباری و یافتیان اعضا ء هیئت مدیره ، آقای فرقانی معاون نیروی انسانی ، و آقای اقدم رئیس حراست و مشاور مدیر عامل و از طرف شورای هماهنگی کانونها تعداد 16 نفر از مسئولین و نمایندگان کانونهای بازنشستگی حضور داشتند. در شروع جلسه ابتدا توسط جناب آقای صدری با طرح سوال گلایه آمیز از حجم گسترده اعتراضات و ات بازنشستگان در زمان هیئت مدیره فعلی مخابرات پیشنهاد صبر و بردباری بیشتر را به بازنشستگان داده شد. دبیر شورای هماهنگی طی گزارشی از نشست این شورا در استان قم و سیاستگزاری این شورا جهت پیگیری گام به گام مطالبات بازنشستگان، به عواقب و تبعات ناشی از گسترش اعتراض و ات بازنشستگان در آینده اشاره نمود و در ادامه چند تن از نمایندگان کانونها، ضمن تاکید بر نبودن اراده مشهود جهت اجرای آئین نامه 89، پیگریهای بعدی را با عبور از مدیران شرکت مخابرات و اقدام از روشها و مقامات موثرتر ادامه خواهند داد و از ایشان درخواست شد با این بی تفاوتی در اعاده حقوق پایمال شده، بازنشستگان را بسمت و اعتراضات بیشتری هدایت ننمایند و باعث به صدا درآمدن بوق تبلیغاتی رسانه های معاند نشوند.
در ادامه جناب صدری ضمن تأکید بر عزم هیئت مدیره فعلی و سهامدار اصلی در پرداخت مطالبات بازنشستگان و با طرح گلایه متعدد از مطالب نوشته شده در فضای مجازی ابراز گلایه نمود که با اعتراض بازنشستگان مبنی بر اینکه این جمع برای "مطالبه قانونی خود آمده نه محاکمه شدن و گلایه گذاری" مواجه گردید. در ادامه جناب صدری ضمن تاکید با ذکر "قَسَم جَلاله" مبنی بر اینکه اراده هیئت مدیره و سهامدار اصلی پرداخت مطالبات بازنشستگان است و صرفاً زمان آن را نمی تواند تعیین کند و برای اثبات حسن نیت سهامدار به پرداخت دویست هزار تومان به بازنشستگان در شب عید اشاره نمود که مورد اعتراض تمامی بازنشستگان حاضر در جلسه قرار گرفت و به ایشان گفته شد: "مخابرات به جای این مرحمت ها! تعهدات اصلی خود یعنی پرداخت بدهی به بازنشستگان را اجرا نماید." آقای صدری ضمن طرح این بهانه که اصلی یعنی کانون مخابرات ایران حضور ندارد وسایر نمایندگانی که تخت عناوین لیدر بازنشستگان مراجعه کرده اند فاقد جایگاه قانونی هستند و به دغدغه اینکه با کدام دسته می توان به عنوان مذاکره کرد اشاره کرد که در پاسخ ضمن تاکید بر اینکه پرداخت این مطالبات به عنوان یک طلب قانونی بوده و این قبیل توجیهات ارتباطی به اصل قضیه ندارد و شورای هماهنگی کانون های استانی بعنوان بازنشستگان کشور حضور کانون مخابرات ایران را در کنار این تشکل ضروری دانسته ضمن اینکه کانون مخابرات ایران نیز خواهان تحقق قرار گرفتن مطالبات بازنشستگان میباشد که طی هماهنگی با رئیس کانون ایران ایشان بدلیل بیماری نتوانستند در این نشست حضور یابند. در پایان توافق گردید طی چند روز آتی نشستی دیگر کلیه موارد جمع بندی شده از مذاکرت به مَنَصِه عمل در آید. #مخابرات_پولدار
#حقوق_شهروندی
#حق_الناس
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامیاعمال افزایش کمک هزینه های رفاهی کارکنان مخابرات براساس آیین نامه مصوب سال 89 در سامانه hr

درخواست حذف اطلاعات

اعمال افزایش کمک هزینه های رفاهی بر اساس آیین نامه مصوب سال 89 در سامانه hr مخابرات فردا - بر اساس گزارشهای دریافتی ، معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران افزایش اقلام کمک هزینه های #رفاهی برای کارکنان #شاغل #رسمی که از سوی هیئت مدیره و سید مجید صدری مدیرعامل مخابرات ایران پیش از این وعده داده شده بود را بر اساس آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران #مصوب سال 89 ، در سامانه جامع منابع انسانی (hr) اعمال کرده است و امکان صدور احکام اصلاحی کارگزینی برای افزایش این اقلام برای مخابرات استانها فراهم گردیده است ./ انتهای پیام #مخابرات_پولدار
#طبقه_بندی_مشاغل
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامیپرداخت معوقات مناسبتی بازنشستگان مخابرات همزمان با حقوق مرداد ماه 97

درخواست حذف اطلاعات

پرداخت معوقات مناسبتی بازنشستگان مخابرات همزمان با حقوق مرداد ماه مخابرات فردا -به نقل از پرتال سازمانی مخابرات ایران ، با پیشنهاد سیدمجید صدری و تصویب هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و با هدف ایجاد توازن و تعادل در دریافتی های همکاران #بازنشسته شرکت، میزان هدایای مناسبتی سال ۹۷ تعیین شد.


سید مجید صدری در این باره گفت:" این اقدام با توجه به مفاد فصل های ۴ و ۷ آیین نامه #استخدامی، #پرسنلی و حقوق و دستمزد شرکت صورت گرفت." هدیه روز جهانی ارتباطات، روز کارگر، هزینه سبد کالای ماه رمضان، اعیاد شعبانیه، ولادت اکرم(ص)، حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه مناسبت هایی است که هدایای آن همزمان با حقوق مرداد ماه به همکاران #بازنشسته پرداخت می شود. #مخابرات_پولدار
#طبقه_بندی_مشاغل
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی اخبار مرتبط : صدری خبر داد تصویب کمک هزینه رفاهی شاغلین بر اساس آیین نامه سال مصوب 89 ، کمک هزینه رفاهی بازنشستگان در دستور کار استقبال پرسنل از اراده مدیرعامل در اجرای آیین نامه استخدامی و پرسنلی تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی استخدامی سال 92 با دستور صدری وفق آیین نامه استخدامی مصوب سال 89 تاکید صدری بر عزم هئیت مدیره در پرداخت مطالبات بازنشستگانضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با سرمایه انسانی در مخابرات ایران و توجه به مطالبات و امور معیشتی کا

درخواست حذف اطلاعات


گزارشی از دیدار اخیر اعضای اتحادیه انجمن های ی وزارت ارتباطات با مدیرعامل مخابرات ایران ضرورت بازنگری در سیاستهای مرتبط با سرمایه انسانی و توجه به مطالبات و امور معیشتی کارکنان شاغل و بازنشسته مخابرات فردا - اخیرا اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت مخابرات ایران دیدار د. این دیدار که روز چهارشنبه سوم مردادماه سال جاری به درخواست اتحادیه و در محل اتاق جلسات ساختمان ستاد در جنگل برگزار گردید؛ آقایان: صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، جباری عضو هیئت مدیره ، فرقانی معاون توسعه منابع انسانی ، شیوا مدیرکل دفتر مدیرعامل و اقدم مدیرکل حراست دفتر مرکزی و اعضای شورای مرکزی ودبیرخانه اتحادیه انجمنهای ی حضور داشتند. دراین جلسه دیدگاههای اتحادیه انجمنهای ی در خصوص مهمترین بایسته ها و نبایسته ها و جایگاه اتحادیه و انجمنهای ی با توجه به دیدگاهها و مواضع حضرت (ره ) و ی حضرت آیت الله العظمی و سیاستهای کلی نظام مقدس ایران و خط مشی اتحادیه مستقل از جناحهای مختلف و تبعیت محض از مقام عظمای و نیزپیشنهادهای اتحادیه در جهت نیل به پیشرفت پایدار و همه جانبۀ سازمان و زمینه های همکاری متقابل توسط دبیراتحادیه و بعضی از حاضران در حد فرصت تبیین گردید. در نهایت چکیده اظهارات در قالب یک نامۀ جهت مداقۀ بیشتر مدیرعامل و مدیران محترم ارشد سازمان و اتخاذ تصمیمات شایسته تسلیم گردید. در این نامه که با امضای امنیان مدرس دبیرکل این اتحادیه خطاب به مدیرعامل مخابرات ایران آمده است : باسمه تعالی
جناب آقای صدری مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران
با سالم و احترام؛
وعرض تبریک دهه مبارک کرامت وموالید فرخنده ی کریمۀ اهل بیت حضرت فاطمۀ معصومه سالم هللا علیها و هشتمین اختر
فروزان آسمان ت و والیت حضرت علی بن موسی الرضا علیه آالف حیة والثناء و بزرگداشت مقام حضرت احمد بن
موسی )شاهچراغ( )ع( و ابراز سندی از جهت گیریهای شایسته ی جنابعالی در مدت کوتاه پس از قبول مسئولیت در شرکت
مخابرات ایران از جمله توجه به اهمیت و جایگاه و حقوق نیروی انسانی که عج ا" در قالب پرداخت به موقع حقوق ماهانه پرسنل شاغل و پیمانکاران تبلور یافته است و نیز حذف مشاوران خارجی و مدیران دوتابعیتی که رویکردهای پرریسک و نگران کننده ای را در سازمان دنبال می د؛ ا م دانستیم دیدگاههای انجمنهای اسالمی - که به تعبیر معظم و فرزانه ی انقالب اسالمی، چشم و گوش نظام هستند - و توصیه هایی چند را با شما در میان بگذاریم :
1 )ضرورت توجه بسیار جدی و بیش از پیش به جهتگیری ها و سیاستهای کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
که پس از بررسیهای مفصل کارشناسان و خبرگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مقام عظمی و واجب
االطاعه ی والیت فقیه جهت اجرا به مسئولین قوای سه گانه ابالغ شده و می بایستی در کلیه سطوح تمامی
سازمانهای تی و خصوصی کشور محقق واجرائی گردد؛ از جمله سند چشم انداز 1404 ، سیاستهای کالن
اقتصاد مقاومتی ، سیاستهای کلی نظام اداری کشور ، سیاستهای کلی فضای مجازی، ضرورت پیوست فرهنگی
برای طرح های مهم اقتصادی ، ، اجتماعی و ... وعناوین سالها از جمله عنوان سال 1397 «،سال
حمایت از کاالی ایرانی « که جدا" انتظار می رود ضمن لحاظ در استراتژی ها و هدفگذاری های کالن سازمانی ،
زمینه پایش مستمر و اندازه گیری نظام مند میزان تحقق این ا امات ، با شاخص های شفاف و قابل اندازه گیری را
فراهم آورده و طی گزارش های منظم ادواری ، میزان تعهد و زام و موفقیت در تحقق این سیاستها را ضمن ارائه
به مقامات مسئول ، در معرض افکار عمومی قرار دهید تا الگویی برای سایر اپراتورها و حتی سایر سازمانها در
سطح ملی باشد.
2 )از آنجا که رویکرد توجه به تکنولوژیهای پیشرفته تر و تحقق ip all و it all ،ضمن تأیید ضرورت و تناسب با
یت شرکت مخابرات ایران ؛ از آنجا که قاعدتا" ، وابستگی اقتصادی و تکنولوژیک به بیگانگان وجبهه
استکبار را تشدید نموده و ما را در مقابله با تهدیدها و تحریمهای بی رحمانه، شکننده تر خواهد ساخت ، بر
ضرورت اتخاذ تد ر و را ارهایی که به کاهش این وابستگی و تقویت اقتصاد مقاومتی بیانجامد ؛ از جمله
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت های دانش بنیان در زمینه it و ip در کنار توسعه ی همه جانبه ی ساختار
تحقیق و نو آوری ) d&r )در سطح شرکت مخابرات ایران و استان ها را مورد تأکید قرار می دهیم.
3 )توسعه ب و کار با استفاده از منابع سرشار و گاه بالاستفاده و یا ب کلیف )از قبیل امالک بی بازده فراوان( و
ورود به عرصه های تولید نیازمندیهای شرکت )از جمله ip و it )و فراتر از آن، تولیدات در زمینه صنایع مرتبط
تا سر حد خودکفایی و حتی صادرات؛ نه تنها رویکردی ارجمند در زمینه اقتصاد مقاومتی و خدمتی ارزشمند به
بندگان خوب خدا و ملت عزیز ایران اسالمی در ابعاد ملی است و زمینه اشتغال بسیاری از نخبگان و متخصصین
جوان را فراهم خواهد آورد، بلکه خواهد توانست سود و ثروتی سرشار و موفقیتی پایدار برای سازمان به ارمغان
آورده و حتی در چشم اندازی قابل ترسیم، شرکت مخابرات ایران را بعنوان یک سازمان مخابراتی موفق و الگودر
سطوح منطقه ای وحتی جهان اسالم مطرح نماید. کافی است باور کنیم که با توکل به خداوند قادر متعال؛ »ما می
توانیم«.
4 )با توجه به ابراز مکرر دغدغه های همکاران شاغل و بازنشسته و بخش پیمانکاری در مباحث مختلف صنفی که
اینک در مواردی به مرحله حاد رسیده است و وجود فاصله و شکاف قابل توجه ، میان منافع ذینفعان مختلف
)صاحبان سهام، مدیران، کارکنان شاغل و بازنشسته، پیمانکاران و...( و پرداخت های طبقات مختلف ) مدیران ،
کارکنان و پیمانکاران( ، بر ضرورت بازنگری در سیاست های مرتبط با سرمایه انسانی و توجه به مطالبات وامور معیشتی کارکنان شاغل و بازنشسته )با اجرای کامل و بدون تنازل آیین نامه حقوق و دستمزد سال 1389 و قانون جامع خدمات ایثارگران در برنامه ششم توسعه و...( و همکاران بخش پیمانکاری و شفافیت و کاهش فاصله پرداخت ها و امتیازات تا رسیدن به حد معقول و حصول اطمینان از استیفای کامل حقوق شاغلین و بازنشستگان و همکاران بخش پیمانکاری ، تأکید می نماییم . حداقل انتظار عاجل در این خصوص، پرداخت مطالبات معوق است چرا که بر اساس آموزه های دینی، مزد و حق کارگر را بایستی پیش از آنکه عرق او خشک شود، پرداخت. انشاء الله رضایت ناشی از این احقاق حق ، چنان افزایش انگیزه و تعلق سازمانی را در پی داشته باشد که تضمین
کننده موفقیت بیش از پیش سازمان باشد.
5 )با ابراز نگرانی از پیامد های عقیدتی – فرهنگی و اجتماعی جنگ نرم و با توجه به نقش مخابرات بعنوان تأمین
کننده پهنای باند مورد نیاز توسعه فضای مجازی ، ضرورت توجه به مسئولیت سازمان در این خصوص و نیز
مسئولیت اجتماعی مخابرات در خصوص پیامد های توسعه ی فضای مجازی را یادآوری نموده و ضرورت پذیرش
مسئولیت ناشی از آن ، همسو با سیاست های کالن فضای مجازی ابالغ شده از سوی ی را ، مورد
تأکید قرار می دهیم. با عنایت به زام و عزم سازمان در ورود به مباحث تعالی و ارزی cra توصیه می شود
در تعامل با سازمان تنظیم مقررات، تالش شود ا امات »سیاستهای کالن فضای مجازی« در شاخصهای cra
)معیار نتایج جامعه و رگو وری( گنجانده شود تا تمامی اپراتورها عمال" به لحاظ این سیاستهای کلی و عمل به
تکالیف خود م م گردند.
6 )ضمن ابراز تأسف از پیگیری و اجرای بخشهایی از ا امات سند مشئوم 2030 در قالب »مسئولیت اجتماعی
سازمان« که بطور صریح و شفاف از سوی مقام عظمی و واجب االطاعه ی فقیه مردود اعالم شده است )و
احتماال" حاصل رویکرد استفاده از مشاوران خارجی در گذشته است(، انتظار داریم تدبیری اتخاذ فرمائید که یکی
از ماندگارترین دستاوردهای دوران مسئولیت جنابعالی در شرکت مخابرات ایران؛ باز تعریف »مسئولیت اجتماعی
سازمان« با بهره گیری از مبانی اسالمی – ایرانی و تبیین و اجرای »مدل مسئولیت اجتماعی بومی« کارآمد و
مؤثری باشد که بتواند الگوی عملی سایر اپراتورها و حتی سایر سازمانها قرار گیرد.
7 )در شرایطی که تنظیم »پیوست فرهنگی« برای طرح های بزرگ اقتصادی و ... ا ام نظام و مطالبه جدی ی
معظم است، عدم توجه به این ا ام و رویکردهای شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی به فاصله گرفتن
تدریجی از ارزشهای اسالمی – ایرانی – انقالبی و حتی در مواردی رسوخ تدریجی ضد ارزشها )از قبیل تبعیض،
بزرگ شدن شکاف طبقاتی بین الیه های مختلف سازمان و حتی ا امات انحرافی سند 2030 )و کاهش روز
افزون تعلق سازمانی حتی تا حد طرح شکایات متعدد کارکنان از سازمان در مراجع قضایی انجامید و جهت گیری
های معاونت سابق سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران و مشاوران خارجی نه تنها گرهی از مشک سازمان
نگشود، بلکه همانگونه که انتظار می رفت، به عدم تحقق اه »ره نگاشت پنجساله« و کاهش بیشتر انگیزه و
رضایت و تعلق سازمانی انجامید . بنا براین از جنابعالی بعنوان مدیری دلسوز و خوشفکر، مصرانه می خواهیم با
اقدام به تنظیم »پیوست فرهنگی« ، همسو با فرهنگ انقالبی – اسالمی – ایرانی؛ اوال" برای همگان در تمامی
سطوح سازمان تبیین فرمائید که مأموریت و اه کالن شرکت مخابرات ایران، قرار است دربستر ارزشهای
اسالمی - ایرانی - انقالبی در محیطی مملو از صمیمیت و همدلی و خیرخواهی وصداقت و عد و انصاف و
سختکوشی و... آمیخته به عطر معنویت و صفا و حیا و محقق گردد و ثانیا" با عزم مدیریتی خود در جهت
اجرای »پیوست فرهنگی« و تشویق و ارتقاء وحمایت عملی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و و مروجین
حیا و و سختکوشی و درستکاری و... این مهم را محقق سازید.
اتحادیه انجمنهای اسالمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکتهای تابعه، ، آمادگی خود را جهت همکاری همه جانبه در
جهت نیل به پیشرفت پایدارو تشکیل »هیئت های شه ورز« با هدف »تبیین شاخصهای ارزی سازمان در خصوص سند
چشم انداز و سیاست های کالن نظام و منویات ی معظم«، تهیه و اجرای »پیوست فرهنگی« و تبیین »مدل بومی مسئولیت
اجتماعی « همسو با آموزه ها و ارزشهای اسالمی – ایرانی و سیاستهای کالن نظام اعالم می نماید.
از خداوند قادر متعال، پیروزی عاجل جنود رحمانی بر قوای ی در سراسر عالم ، طول عمر پر برکت ی
حضرت آیة هللا العظمی دام ظله العالی و تداوم راه بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت »ره« تا انقالب
شکوهمند حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه الشریف و شکل گیری شرکت مخابراتی با موفقیت پرشتاب و پایدار که بتواند
الگوی عملی در جهان اسالم باشد را خواستاریم.
والسالم - 3/5/1397 - محمدرضا امینیان مدرس
دبیر و سخنگوی شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسالمی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکتهای تابعه #طبقه_بندی_مشاغل #اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی مطالب مرتبط : رس دینی و انقل انجمن های ی مخابرات ایران و وزارت ارتباطات نامه رئیس انجمن ی مخابرات تهران به سرائیانبیانیه هئیت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات تهران ، تقدیر و تشکر از مدیریت مخابرات، درخواست پیگیری

درخواست حذف اطلاعات

بیانیه هئیت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات تهران تشکر و قدردانی از هیئت مدیره و مدیرعامل ، درخواست از تیم مذاکره کنتده برای پیگیری مطالبات گذشته مخابرات فردا - هئیت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران با انتشار بیانیه ای خطاب به کاروکنان مخابرات ایران ، ضمن قدر دانی و تشکر از مدیرعامل و هئیت مدیره که تلاش د حق الناسی ضایع نگردد ، خواستار در دستور کار قرار گرفتن وصول مطالبات سالهای گذشته از تیم مذاکره کننده شورای عالی همانگی تشکلهای کارگری شدند . متن بیانیه انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران به شرح ذیر است : همکاران عزیز و ارجمند ! تلاشهای نمایندگان شما در انجمن #صنفی مخابرات استان #تهران همراه و همگام باسایر #تشکلهای #کارگری #مخابرات سراسر کشور تحت عنوان شورای عالی #هماهنگی #تشکلهای #کارگری مخابرات ایران و عنایات مدیران ارشد و سیاستگذار شرکت ، اعضای محترم هیئت مدیره ، مدیرت محترم عامل و مدیران ارشد مخابرات ایران که تلاش د #حق_الناسی ضایع نگردد و برخلاف مدیران و اسلاف گذشته که تمام تلاش ایشان برای #اسناد_سازی و ی اسناد و مدارک تا بتوانند #مانع پرداخت حداقل حقوق و مزد کارکنان شریف شرکت شوند را در مرحله اول به فال نیک می گیریم و ارج می نهیم و از تیم مذاکره کننده شورای عالی هماهنگی می خواهیم که پیگیری #مطالبات سالهای #گذشته را در دستور کار خود فرار دهند . همانطوری که در مفاد آیین نامه سال 89 به صراحت مشخص شده است و صداقت و عزم مدیران ارشد (اعضای محترم هئیت مدیره و مدیرعامل محترم ) در پرداخت حقوق همه کارکنان اعم از شاغل و #بازنشسته و تاکید ایشان بر گردن نگرفتن #حق_الناسی در ذمه خود ،امیدواریم که همکاران #پیش وت و ارزشمند شرکت مخابرات هم با همت و تلاش مدیران ارشد و برجسته و #عد _محور شرکت مخابرات ایران طبق آیین نامه مذکور از #مزایای آن بهره مند گردند . انجمن صنفی مخابرات استان تهران ضمن تشکر و قدر دانی از اعضای محترم هئیت مدیره و مخصوصا جناب آقای #صفری و مدیریت محترم عامل و مدیران ارشد مخابرات ،از صبوری و پیگیری های شما همکاران خدوم سپاسگذاریم و امیدواریم با تلاش و کوشش مضاعف به سربلندی شرکت معظم مخابرات بی شیم و موءثر واقع گردیم. انشالله #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
مطالب مرتبط : انجمن صنفی کارکنان مخابرات تهران : درصورتی که احساس شود مذاکرات با کا فرما بی نتیجه است ، اطلاع رسانی خواهد شد شجاعی : #اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی اجتناب ناپذیر است ???? آیا درنهایت صدری به خواسته کارکنان جامه عمل می پوشاند یا تسلیم اراده #دیانی خواهد شد ؟ معرفی و تائید اعضای هئیت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات تهران توسط اداره کل کار استان ????آ ین وضعیت پیگیری ازی سهام ترجیحی کارکنانیکه از حق تقدم استفاده ن د از سوی حلال خور تشریح ش

درخواست حذف اطلاعات

تشریح آ ین وضعیت پیگیری آزاد سازی سهام ترجیحی کارکنانی که از حق تقدم استفاده نکرده اند حلال خور : درخواست آزاد سازی به اداره کل سرمایه گذاری و تامین مالی ارجاع شده ولی مسکوت مانده???? مخابرات فردا - ایرج حلال خور رئیس هیئت مدیره انجمن #صنفی کارکنان مخابرات استان #تهران ، در پاسخ به #مخابرات_فردا آ ین وضعیت پیگیری انجمن صنفی کارکنان مخابرات تهران درباره #آزاد_سازی_سهام_ترجیحی کارکنانی که در افزایش سرمایه از طریق حق تقدم سال 96 شرکت نکرداه اند را تشریح کرد . به گزارش مخابرات فردا ، حلال خور با اشاره به اینکه انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران بنابه وظیفه صنفی خود در تاریخ 97/2/31 طی شماره 1008/ص/الف، با ارسال نامه ای به معاونت توسعه سرمایه انسانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خواستار آزاد سازی سهام ترجیحی کارکنانی می شود که از افزایش حق تقدم در سال 96 استفاده ننموده اند وسهام این دسته از کارکنان در روزهای پایانی سال 96 توسط سازمان بورس به فروش رفته و پس از ر آ ین قسط سهام ترجیحی ،ما بقی سود حاصل از فروش حق تقدم به حساب ایشان واریز شده است. ضمنا این انجمن صنفی با توجه به اتمام اقساط ، خواستار پرداخت بدون تقسیط ویکجای سود سهام این دسته از کارکنان نیز شده بود .
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران علام کرد : "طی بررسی های به عمل آمده نامه انجمن صنفی مخابرات استان تهران توسط معاونت توسعه سرمایه انسانی به خانم خوردوستان ارجاع ودر نزد ایشان بدون جواب مسکوت مانده است. حلال خور با بیان این مطلب که رونوشت نامه مذکور به سازمان خصوصی سازی ارجاع گردید و سازمان مذکور طی نامه شماره 9818 مورخ 97/4/24 در پاسخ به نامه این انجمن اعلام نمودند،مبلغ ناشی از فروش حق تقدم ها به حساب سازمان خصوصی سازی پرداخت شده است ومخابرات تاکنون 8قسط بابت سنوات از سال1388 لغایت 1395 وبخشی از قسط 9 را واریز کرده لیکن بدلیل ناقص بودن مدارک ارسالی به ویژه فایل سهامداران وعدم تسویه کامل اقساط ،آزاد سازی سهام مذکور فعلا میسر نمی باشد. رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران ، با اشاره به پیگیری مجدد این انجمن برای آزاد سازی سهام ترجیحی این دسته از کارکنان اظهار داشت : "مجددا انجمن صنفی مخابرات استان تهران طی نامه شماره 1012/ص/الف مورخ 97/4/26 تحت عنوان پیگیری اول وپیرو نامه شماره 1008/ص/الف مورخ 97/2/31 ضمن ضمیمه نمودن نامه سازمان خصوصی سازی از معاونت توسعه سرمایه انسانی تقاضای آزاد سازی سهام ترجیحی کارکنانی که از حق تقدم استفاده ننموده اند وپرداخت #بدون #تقسیط سود متعلقه را د که با بررسی های بعمل آمده معاونت توسعه سرمایه انسانی به معاونت مالی وامور مجامع شرکت های تابعه ارجاع وتوسط ایشان به مدیرکل سرمایه گذاری وتامین مالی ارجاع شده که تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است." حلال خور در پایان اعلام کرد که انشاالله در هفته آینده نامه پیگیری دوم تهیه وارسال خواهد شد. #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#حقوق_شهروندی
#طبقه_بندی_مشاغل
#گروههای_معوق
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی7.6 میلیارد تومان هزینه اجرای طرح 110 مدیر شایسته/گزینش افراد از میان حلقه بسته مدیتی موجود

درخواست حذف اطلاعات

مخابرات فردا - یکی از طرح هایی که در قالب ره نگاشت 5 ساله مخابرات ایران از سوی رسول سراییان مدیرعامل مخابرات ایران مطرح شده است طرح انتخاب و تربیت 110 مدیر شایسته در مخابرات ایران با همکاری صنعتی شریف و کبیر می باشد.براساس گزارش تفسیری هئیت مدیره مخابرات ایران برای 9 ماهه اول سال 96 ، هزینه اجرای این طرح 7میلیارد و 680 میلیون تومان ذکر شده است . گفتنی است یکی از انتقاداتی که از سوی کارشناسان به این طرح مطرح شده ، انتخاب نفرات از میان حلقه بسته مدیران فعلی است و از ا امات اولیه گزینش افراد در این طرح داشتن سابقه مدیریتی است ، این شیوه گزینش در حالی اتفاق می افتد که نخبگانی همچون نفرات برتر کنکور که فاقد سابقه مدیرتی بودند در این طرح جایی نداشتند. #کلاس_جهانی @mokhaberat_fardaآیا صدری موفق به ترکاندن حباب چارت سازمانی مخابرات ایران می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

ایا صدری موفق به ترکاندن حباب چارت سازمانی مخابرات ایران می شود ؟ مخابرات فردا -با تغییر مدیرعامل مخابرات ایران و آمدن سید مجید صدری شاهد تغییرات مشخص و قبال لمسی در نگاه به نیروی انسانی هستیم . آن هم پس از دوره مدیریرت مدیرعامل سابق که تقابل با کارکنان را به جای تعامل انتخاب کرده بود . صدری در اولین گام حضورش توانست بخشی از اعتماد ازدست رفته کارکنان به مدیریت و برنامه هایش را مجددا بازگرداند و کارکنان مخابرات ایران ، تاحدودی برنامه ها و سیاستهای اعلامی وی در توجه به نیروی انسانی را باور د . صدری در گام دوم پرداختهای پرسنلی را که در برخی مناطق به پرداخت #قسطی و نامنظم هم رسیده بود ، را نظم بخشی کرد . دستور اجرای طرح یکپارچه سازی و ساماندهی پرسنل بخش پیمانکاری در قالب دو شرکت #شسکام و #خدمات_اول گام سوم اقدامات مدیرعامل در توجه به نیروی انسانی بود.
اجرای پرداخت کمک هزینه های #رفاهی بر اساس آیین نامه مصوب سال 89 ، از ابتدای سال 97 و پی گیری مصمم ایشان در جهت حل مشکلات معیشتی #بازنشستگان نیز یکی دیگر از اقدامات موثر و مهم مدیرعامل مخابرات ایران در جهت توجه به دغدغه های سرمایه انسانی در شرکت معظم مخابرات ایران است . به نظر می رسد گام پنجم صدری اکنون بایستی انجام #جراحی و اصلاح ساختار سازمانی مخابرات ایران باشد . ساختار سازمانی که همانند #حباب برجسته و فربه شده است . حذف پستهای مدیریتی که با تغییر ماهیت شرکتهای مخابرات استانی به شعب مخابرات ایران دیگر کارایی ندارند و یا کاهش سطح مدیربت منابع انسانی در استانها با توجه اجرای سیستم یکپارچه و #جامع منابع انسانی در مخابرات ایران و تمرکز کلیه مسایل مرتبط با امور اداری در این سامانه و کنترل، هدایت و نظارت بر آن از مرکز ، وجود اداراتی با دو نفر کارشناس!! و یا #معاونت هایی با زیر مجموعه اندک!! در برخی مناطق و استانها می تواند از جمله دلایل بازنگری ساختار و چابک سازی سازمان اداری مخابرات ایران باشد و به نظر میرسد که صدری در این راه با مقاومت هایی نیز روبرو باشد. قطع به یقین یکی از مصادیق #صرفه_جوئی در هزینه ها که صفری رئیس محترم هیئت مدیره در ابلاغ اجرای کمک هزینه های رفاهی بر اساس آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 89 برای پرسنل شاغل بر ان تاکید کرده ، چابک سازی چارت سازمانی و حذف معاونتهای موازی و پست های مدیریتی تشریفاتی❗️❗️است موضوعی که خود ایشان در حکم انتصاب فرقانی به معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران بر آن تاکید کرده است . #مخابرات_پولدار
#حقوق_شهروندی
#حق_الناس
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#نقدینگی_صندوق_های_پس_انداز_کارکنان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه_استخدامی
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها
???? مطالب مرتبط : ????سازمان عریض و طویل اداری اما ...(1)???? yon.ir/k8zas ????سازمان عریض وطویل اداری اما...(2)????
yon.ir/isuma ????7.6 میلیارتومان هزینه اجرای طرح تربیت 110 #مدیر_شایسته ????
yon.ir/ok8fb ????ازشعارهای #سرائیان درباره سرمایه انسانی تا اراده مدیرعامل جدید ????
yon.ir/fwsif
????مخابرات فردا ???????????? ????eitaa.com/mokhaberat_farda
????sapp.ir/mokhabert_farda
????instagram.com/mokhaberat_farda
????igap.net/mokhaberat_farda
????mokhaberatfarda.حکم دیوان عد اداری به دائمی شدن قرار داد کارگزاران مخابرات روستایی

درخواست حذف اطلاعات


حکم دیوان عد اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی
مخابرات فردا ، به نقل ایسنا ، هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عد اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد. به دنبال کش و قوس های فراوان بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر وم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت مصوب ۴/۱۲/۹۳، سرانجام دیوان عد اداری با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران مخابرات روستائی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عد اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده ۸۳ قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت مصوب ۴/ ۱۲/ ۹۳ دل بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده ۸۳ قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می گردد. با رأی دیوان عد اداری، شرکت مخابرات م م به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.گزارش خبرگزاری ایلنا ، دیوان عد صدای دادخواهی 6000 نفر از خدمتگذران روستایی را شنید

درخواست حذف اطلاعات


جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور: دیوان عد صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر از خدمتگزارانِ روستایی را شنید/ می خواستند کارگزاران را در باتلاق قراردادهای موقت زمین گیر کنند
دیوان عد صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر از خدمتگزارانِ روستایی را شنید/ می خواستند کارگزاران را در باتلاق قراردادهای موقت زمین گیر کنند
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن قدردانی از حکم اخیر دیوان عد اداری، نسبت به شرایط به وجود آمده ابراز سندی د. به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و یکم مرداد ماه) دیوان عد اداری رای به «کارگر دائم» شدنِ کارگزاران مخابرات روستایی داد؛ این اتفاق خوشایندی برای کارگزارانی است که ماه های متوالی دوندگی کرده اند تا به این نقطه برسند. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور که در قالب انجمن های صنفی در استان های مختلف، مشغول به فعالیت هستند، در راتباط با صدور این رای و راه طی شده می گویند: از زمان تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی در اسفند ماه سال ۹۳ شرکت مخابرات ایران سعی بر این داشت که با ارائه تفاسیر خود از قانون مذبور، آن را دیگرگون کرده و متناسب با سیاست های شرکت به مرحله اجرا دربیاورد و در حقیقت آن را به نوعی دور بزند. آنها ادامه دادند: زمانی که کارگزاران این را دریافتند، در تمامی عرصه ها شروع به پیگیری و کنش گری نمودند و بر اجرای نص صریح قانون مذبور تاکید داشته و متمرکز شدند تا جایی که در آبان ماه سال ۹۵ بخشنامه ای مستدل به ماده ۸۳ و نظریه م ی مجلس را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی ا ام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات دریافت نمودند. قصد داشتند کارگزاران مخابرات روستایی را در باتلاق عدم امنیت شغلی زمین گیر کنند نمایندگان کارگزاران ادامه دادند: شرکت مخابرات ایران که با ابزارهای قانونی مواجه و محاصره شده بود، چاره کار را در این دید که با فرافکنی و تفاسیر نادرست خود از بخشنامه وزارت کار، راه دیوان عد اداری را در پیش بگیرد و علیه بخشنامه ی فوق الذکر اقامه دعوی نماید تا بلکه بتواند از این طریق کارگزاران را از بدنه خود جدا نموده و آنها را در باتلاق عدم امنیت شغلی و اجرای قراردادهای موقت، زمین گیر نماید و به نوعی شرِ این قشر خدمتگزار روستایی را از سر خود کم کند. این فعالان کارگری تاکید د: هرچند کارگزاران بارها حسن نیت خود را با برگزاری مذاکرات مستقیم با سران شرکت مخابرات نشان دادند تا بلکه گشایشی در حل مشکلات پیچیده و درهم تنیده که توسط خود مخابرات ایجاد شده بود حاصل شود و سعی شد که با برگزاری جلسات و مذاکرات مستقیم و مستمر، سطح تنش ها کاهش یابد، ولی این امر به دلایلی نامعلوم توسط سران قبلی و فعلی مخابرات محقق نشد. دیوان عد صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر را شنید آنها ادامه دادند: در نهایت کارگزاران که وضعیت موجود را پیچیده و بغرنج دیدند تمرکز خود را بر روی پیگیری ها در دیوان شدت و سرعت بخشیده و دادخواهی خود را به ریاست مجموعه دیوان عد اداری رساندند و از دیوان محترم درخواست نمودند که در ارتباط با سرنوشت حیاتی بالای ۶۰۰۰ هزار نفر کارگزار مخابرات روستایی تصمیم گیری نمایند که خدای را هزاران مرتبه شکر، دیوان محترم عد اداری فریاد تظلم خواهی این قشر ساده دل روستایی را شنید و با استناد محکم به مستندات، رای به قرارداد دائم داد و بخشنامه مهم و حیاتی وزارت کار را تائید نمود. فعالان صنفیِ کارگزاران مخابرات روستایی در پایان افزودند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، ضمن تقدیر از ریاست محترم، کل مجموعه و دست اندرکاران عزیز و شریف دیوان عد و همچنین ابراز رضایت و خوشحالی از صدور رای قرارداد دائم، امیدوار است مشکلات موجود حل شده و بتوانیم در یک فضای پر از تعامل و نشاط به خدمتگزاری ادامه دهیم.جلسه مدیرعامل مخابرات ایران با نمایندگان بازنشستگان به دلیل حاضر نشدن معاون منابع انسانی تشکیل نشد

درخواست حذف اطلاعات

جلسه مدیرعامل مخابرات ایران با نمایندگان بازنشستگان به دلیل حاضر نشدن معاون منابع انسانی تشکیل نشد مخابرات فردا - به دنبال اعتراضات بازنشستگان مخابرات در جلسه روز چهارشنبه 23 داد مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات ایران مبنی بر آزاد نشدن سهام ترجیحی و پرداخت قسطی سود سهام ، و #تنزل کمک هزینه های #رفاهی بر اساس آیین نامه مصوب #استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 89 ، با توافق مدیرعامل مخابرات ایران در همان جلسه، مقرر گردید دونفر از نمایندگان بازنشستگان به نامهای آقایان شفاعتی و انوشه پور ، بعد از تعطیلات به دفتر صدری برای مذاکره مراجعه نمایند . به گزارش #مخابرات_فردا و به نقل از آقای انوشه پور ، 27 داد ماه نمایندگان بازنشستگان جهت مذاکره با مدیرعامل به دفتر ایشان مراجعه می کنند و پس از ساعتی ایشان جهت مذاکره حاضر می شوند . لیکن به دلیل اینکه معاون توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران و برخی دیگر از مقامات شرایط حضور در جلسه مذکور را نداشته اند ، جلسه به روز دیگری موکول شده است . #حق_الناس
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها
????مخابرات فردا ???????????? ????eitaa.com/mokhaberat_farda
????sapp.ir/mokhabert_farda
????instagram.com/mokhaberat_farda
????igap.net/mokhaberat_farda
????mokhaberatfarda.پاسخی که جناب صدری در جایگاه مدیرعامل گروه مخابرات ایران باید بدهند

درخواست حذف اطلاعات

پاسخی که جناب صدری در جایگاه مدیرعامل گروه مخابرات ایران باید بدهند مخابرات فردا - جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #گروه مخابرات ایران در حالی در روز چهارشنبه 23 داد ماه و در میان اعتراضات بی سابقه کارکنان و #بازنشستگان مخابرات ایران برگذار شد که
سید مجید صدری مدیرعامل گروه مخابرات ایران به ارایه گزارش از وضعیت عملکردی مالی و فنی مخابرات ایران درسال 96 پرداخت . گروه مخابرات ایران به هنگام واگذاری در سال 88 شامل 30 شرکت مخابرات استانی و امور ارتباطات سیار بود که کمی بعد امور ارتباطات سیار به صورت شرکتی مستقل و زیر مجموعه گروه مخابرات ایران تحت عنوان شرکت ارتباطات سیار ایران و با برند همراه اول شکل گرفت و از مهرماه 95 ، 30 شرکت مخابرات استانی در شرکت مادر ادغام شدند . اما پس از تشکیل همراه اول ، پرداختی ها به #پرسنل این شرکت و تسهیلات رفاهی کارکنان این شرکت به مرتب بالاتر و بهتر از کارکنان مخابرات ایران شد.
اما پر واضح است که مشخصه ای که موجب برتری مالی همراه اول نسبت به مخابرات استانها به لحاظ درآمد زایی شده ، ویژگیهای انحصاری بازار ارتباطات و ارزش افزوده بسیار بالای ذاتی این صنعت است و طبیعتا پرسنل همراه اول نقش چندانی در بوجود آوردن آن ندارند . با این شرایط و توصیفات ارایه شده از گروه مخابرات ایران به ی سید مجید صدری ، ایشان باید پاسخ دهند که دلیل این همه #تبعیض در پرداخت های پرسنلی بین کارکنان مخابرات ایران و کارکنان همراه اول در چیست؟ آقای صدری ! یادتان باشد که مدیران این شکافِ خود ساخته و #تبعیض_آمیز را ایجاد د و شما نیز با مواضعتان برآن صحه گذاشتید و ادغام آن را منتفی دانستید مگرنه این که مخابرات ایران #یکجا واگذار شده بود؟ به دور از انصاف است که میوه ی مرغوب آنرا بچینید و مابقی آنرا وانهید.
آقای ! اکنون اگر اراده مدیریت بر این استوارشده که این تفکیک ارتباطات #ثابت و #همراه کماکان به قوت خود باقی بماند ، حداقل مطابق با شعارهایی که درباره ازبین بردن #تبعیض بین کارکنان ارایه کرده اید ، تبعیض بین کارکنان همراه اول و مخابرات استانها را ازبین ببرید. #توزیع_نقدی_سود_سهام_ترجبحی
#آزادسازی_سهام_ترجیحی مطالب مرتبط : سال 92 با هم استخدام شدیم ، اما اکنون دریافتی کارمند همراه اول دو برابر من است تبعیض بین کارکنان ثابت و سیار از عوامل ن یتی کارکنان آیا #دهناد غریب نواز و خودگداز است ؟ گروه های معوق را به حساب طلب کارکنان منظور کنید آیا سیاستهای شترمرغی در نحوه تعامل با کارکنان مخابرات ایران پایان می یابد؟وعده توزیع نقدی سود سهام ترجیحی یک هفته هم دوام نیاورد

درخواست حذف اطلاعات

وعده توزیع نقدی سود سهام ترجیحی یک هفته هم دوام نیاورد مخابرات فردا - درحالی که چهارشنبه 23 داد ماه و در روز برگذاری مجمع عمومی صاحبان سهام گروه مخابرات ایران ، و پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان به پرداخت قسطی سود سهام ترجیحی و آزاد نشدن سهام ترجیحی ، صدری مدیرعامل مخابرات ایران وعده توزیع #نقدی سود سهام ترجیحی و #آزادسازی آن را ظرف سه ماه آینده داده بود . چهارشنبه 30 داد ماه ، روابط عمومی مخابرات ایران نامه 9 داد مخابرات ایران به سازمان بورس درباره زمانبندی پرداخت سود سهام به ویژه پرداخت اقساطی سود سهام ترجیحی ، را بر روری وجی پرتال سازمانی مخابرات ایران قرار داد. انتشار این زمانبندنی 21 روز پس از صدور نامه مذکور در حالی انجام گرفت که برنامه زمانبندی مذکور 12 داد ماه از طریق سایت کدال منتشر شده بود و بازتاب گسترده ای در بین کارکنان و #بازنشستگان مخابرات ایران پیدا کرده بود . لذا انتشار زمانبندی پرداخت #اقساطی سود سهام ترجیحی با تاخیر سه هفته ای آن هم یک هفته پس از وعده مدیرعامل مخابرات ایران مبنی بر اصلاح برنامه زمان بندی مذکور و پرداخت نقدی سود سهام ترجبحی ، می تواند پایان زود گذری بر وعده توزیع نقدی سود سهام ترجبحی از سوی مدیریت ارشد مخابرات ایران تلقی شود. #مخابرات_پولدار
#طبقه_بندی_مشاغل
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#توزیع_نقدی_سود_سهام_ترجبحی
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانهاپیامهای همکاران / با 18 سال سابقه کار ، دفترچه های بیمه تامین اجتماعی 2ماه یکبار نیاز به تمدید اعتبا

درخواست حذف اطلاعات

پیامهای همکاران / با 18 سال سابقه کار ، دفترچه های بیمه تامین اجتماعی دوماه یکبار نیاز به تمدید اعتبار دارد

سلام ما بخش خصوصی #تهران هستیم بیمه ما رو هر دوماه یک بار تمدید میکنند شرکت tct هم انگار هیچ مسئولیتی دراین مورد ندارد هر دوماه باید وقت بزاریم بریم؟ دفاتر بیمه سیستمهاشون اغلب قطعه نصف روزمان این طوری هدر میشه لطفا اگه قراداد ما ۶ماهه است خوب بیمه رو ۶ماهه تمدید کنند بعد از ۱۸سال کاردرمخابرات یه بیمه ی تنها رو هم برای ما به مدت زیاد قرارنمیدن امنیت شغلی هم ک نداریم نمیدونم فکری برای بخش خصوصی نمیکنند.ممنون از لطفتون ????مخابرات فردا - به منظور حفظ اص پیامها ، پیامهای همکاران به لحاظ نگارش ویرایش نمی شود . #کارکنان_شرکتیپیامهای همکاران / کار در مرکز تماس همراه اول سراسر فشار روانی و استرس است

درخواست حذف اطلاعات

پیامهای همکاران / کار در مرکز تماس همراه اول سراسر فشار روانی و استرس است
کار در ۹۹۹۰ سراسر فشار روانی و استرس است اما جالب اینکه از هر جای دیگر امکاناتش کمتر است.حتی حقوق پاسخگویی مودبانه به مردم بقدر یک زندگی معمولی نیست. در سامانه ۹۹۹۰ اول خطا می گیرند بعد خطا از حقوق ر می کنند بعد به پاسخگو اعلام می کنند که باید این را می گفتی یا نباید این را می گفتی. در ضمن این خطا را فقط همان پاسخگو می داند بقیه پاسخگوها از خطا بودن یا نبودن خطای مذکور اطلاع ندارند یعنی تا زمانی که خطایی برای پاسخگو گرفته نشود نمی داند. اگر پاسخگویی در طول ۵۰۰۰ تماس ماهانه ، به طور مثال به ۱۰۰ مورد مفقودی پاسخگویی کند و از این ۱۰۰ مورد در یک تماس به عنوان مثال یادش برود که دفتر گروه a را به مشترک اعلام کند ۴ خطای بحرانی از قرار هر خطا ۵۰ تا ۸۰ هزار تومن از حقوق باید ر بشود. یا به دلیل خطای لسانی سهوی به جای ستاره مربع بگوید ۵ خطای بحرانی گرفته می شود. یا اگر مشترک وسط توضیحات پاسخگو بیاید و نگذارد جمله پاسخگو کامل شود سه خطای بحرانی ، و اگر به مشترکی اعلام بشود اجازه بدهید جمله ام کامل بشود یک خطای بحرانی بابت عدم تعامل با مشترک گرفته می شود یعنی چپ بیایی راست بیایی خطاست خطایی که ۹۰ درصدشون منطقی نیست .
سیستم طوری تعریف گردیده است که تماس پشت سرهم با فاصله ۵ ثانیه به پاسخگو وصل می گردد و به پاسخگو برای تمرکز و نفسی تازه یا گلویی خیس نمی دهد و اگر نیاز به استراحت بود باید درخواست بدهد تا درخواست استراحت در صفی قرار بگیرد که در آن صف وایزیران قبلش ۳ الی ۵ کد پاسخگویی که دیگر در مرکز کار نمی کند قرار داده اند تا در بین ۶۰ الی ۷۰ پاسخگو همزمان ۲ پاسخگو به ح استراحت نرود و پاسخگو برای رسیدن به اول صف و رسیدن به وقت استراحت اش ۳۰ دقیقه الی یک و نیم ساعت منتظر بماند. استراحتی که در هفت ساعت و ۲۰ دقیقه پاسخگویی ، ۶۰ دقیقه تعریف شده است که بعضی از شیفت ها نمی شود بیش از ۳۰ دقیقه پاسخگو نمی تواند استراحت کند. مشترکی اگر ی به پاسخگو بدهد به مسئول مرکز تماس که اعلام می کنیم می خندد و می گوید مشترک به مادر همراه اول داده و برای شما ۲۸۰ تومن پول شده چون هر تماس ۲۸۰ تومن می شود. اما کدام انسان عاقلی به جز پاسخگوی بیچاره ای که مجبور است در آنجا کار کند در ازای ۲۸۰ تومن برای مادرش بشنود. درد زیاد است با نوشتن تمام نمی شود به خدا قسم با وجود اینکه روز ای نزدیک سه ساعت است که به خانه رسیده ام گوشم همچنان وزوز می کند و همسر بیچاره ام که از مهمانی یکدانه اش که افطار دعوت کرده بود به خاطر شغل همسرش نرفته است ناراحت می باشد. هفته ای فقط یک روز شیفت صبح داریم یک روز تعطیل . بقیه روزها حتی اگر سنگ هم از آسمان ببارد و کل دنیا تعطیل بشود ما باید تا پاسی از شب در اداره باشیم و چون کرایه ماشین های شخصی در نصف شب دوبله می باشد پای پیاده به خانه برگردیم در تعطیلات نوروز کلا دو روز تعطیلی داشتیم که آن را هم مرخصی حساب می کنند و ریالی بابت اینکه روزهای تعطیل می آییم دریافت نمی کنیم. خلاصه ما هر روز درد می کشیم دردی که وقتی به مسئولمان اعلام می کنیم اعلام می کند ما برای شما نامه دعوت نفرستادیم که بیاین اینجا کار کنید دوست ندارید راه باز است اول خطا میگیرند , از حقوق کم می کنند, سپس به شما اطلاع می دهند! “اگر دوست ندارید بروید!راه باز است و جاده دراز! ما ی را دنبال شما نفرستاده ایم!” ی که روزی حداقل یک بار این جمله را می شنود چه روحیه و حالی برای کار خواهد داشت؟ #کارکنان_شرکتی
#مخابرات_پولدارمدیرکل حفاظت پرسنلی صدا وسیما به حراست مخابرات ایران منصوب شد

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل حفاظت پرسنلی صدا وسیما به حراست مخابرات ایران منصوب شد مخابرات فردا - با حکم سید مجید صدری مدیرعامل مخابرات ایران ، هادی اقدم به سمت مدیر مدیرکل حراست مخابرات ایران منصوب شد . به گزارش #مخابرات_فردا و به نقل از پرتال سازمانی مخابرات ایران ، طی مراسمی امروز ، هادی اقدم به سمت مدیرکل حراست مخابرات ایران معرفی و از از زحمات امینی مدیرکل سابق حراست مخابرات ایران تقدیر شد . هادی اقدم پیش از این مدیرکل حفاظت پرسنلی سازمان صدا وسیما بود است . گفتنی است پس انتخاب صدری به سمت مدیرعاملی #گروه مخابرات ایران ، و دیدار ایشان با نمایندگان صنفی کارکنان و دستور ایشان مبنی بر مذاکره و پیگیری درخواستهای #صنفی کارکنان ، هیئتی به ریاست امینی مدیرکل سابق حراست مخابرات ایران به عنوان یک شخصیت مرضی الطرفین از سوی کارفرما طی چند دور به مذاکره با نمایندگان صنفی کارکنان پرداخت . هیات تحریریه #مخابرات_فردا ، ضمن خیر مقدم به مدیرکل جدید حراست مخابرات ایران ، امیدوار است تا مدیریت جدید حراست اقدامات شایسته مدیریت سابق را در پیگیری #مطالبات #صنفی کارکنان مخابرات تداوم ببخشند. #مخابرات_پولدار
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#طبقه_بندی_مشاغل
#گروههای_معوق
#پرداخت_نقدی_سود_سهام_ترجیحی
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها ????مخابرات فردا ???????????? ????eitaa.com/mokhaberat_farda
????sapp.ir/mokhabert_farda
????instagram.com/mokhaberat_farda
????igap.net/mokhaberat_farda
????mokhaberatfarda.اصلاحیه زمانبندی پرداخت سود سهام ترجیحی /پرداخت در دوقسط از مرداد تا شهریور

درخواست حذف اطلاعات

اصلاحیه زمانبندنی پرداخت سود سهام ترجیحی/ پرداخت در دو قسط از مرداد تا شهریور مخابرات فردا -به دنبال مطالبه و اعتراض بازنشستگان مخابرات ایران در روز برگذاری مجمع عمومی مخابرات ایران ، و قول مساعد رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران در حل این مشکل کارکنان و بازنشستگان مخابرات ایران ، روابط عمومی مخابرات ایران اصلاحیه جدید زمانبندی پرداخت سود #سهام_ترجیحی را اعلام کرد . به گزارش #مخابرات_فردا و به نقل از پرتال سازمانی مخابرات ایران ، با توجه به تاکید و توجه ویژه سید مجید صدری ، سهامدار عمده و اعضای هیئت مدیره ، سهامداران ترجیحی ، سود خود را طی دو #قسط در مرداد و شهریور ماه امسال دریافت خواهند کرد . این گزارش می افزاید به منظور تسویه مطالبات سود سهام ترجیحی و پرداخت کامل اقساط برای آزاد سازی سهام یاد شده تا شهریور ماه سال جاری بر مبنای برنامه ریزی های به عمل آمده و در پاسخ به درخواستهای کارکنان شاغل و بازنشسته دارای سهام ترجیحی شرکت مخابرات ایران ، ضمن تقلیل زمان اعلام شده قبلی مقرر شد در خصوص تسریع پرداخت و تسویه مطالبات سود سهام تقسیمی در مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی ۹۶ حداکثر تا پایان شهریور ماه اقدام شود. همچنین در راستای اجرایی شدن دیگر خواسته همکاران گرامی مبنی بر تسویه اقساط ید سهام ترجیحی با سازمان خصوصی سازی و آزادسازی سهام یادشده ، مقرر شد به دنبال پرداخت های قبلی اقساط ۹ گانه ، نسبت به پرداخت یک جای قسط دهم تا پایان شهریور ماه ، اقدام و چندین ماه زودتر از موعد قانونی نسبت به آزادسازی و تملک قطعی کارکنان مشمول بر سهام مربوطه اقدام شود. لازم به ذکر است که شرکت مخابرات ایران تاکنون از محل سود های توزیعی سالیانه نسبت به تسویه اقساط سهام ترجیحی اقدام نموده و مبلغی از کارکنان مشمول بابت یداری سهام ترجیحی اخذ ننموده است . این درحالیست که علی رغم سود قلیل توزیعی در سالهای اول و دوم واگذاری سهام ترجیحی که کفاف اقساط سالیانه ید سهام را نمی داده نسبت به توزیع سود مناسب به کارکنان و همزمان یداری نقدی سهام شرکت ارتباطات سیار و شرکت شسکام برای کلیه دارندگان سهام ترجیحی اقدام نموده و در چارچوب خصوصی سازی شرکت امکان مناسبی بابت مالکیت سهام شرکت مخابرات ایران ، شرکت ارتباطات سیار و شسکام را برای کارکنان گرامی فراهم نموده است . #مخابرات_پولدار
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#طبقه بندی_مشاغل
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها اخبار مرتبط : وعده توزیع نقدی سود سهام ترجیحی یک هفته هم دوام نیاورد شنیده ها از جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات ایران فولاد مبارکه نمونه ای از توجه به کرامت حرفه ای کارکنان آیا در پرداخت سود سهام کارکنان مخابرات شهروند درجه 2 هستند ؟شنیده ها / اظهار بی اطلاعی از آیین نامه استخدامی مخابرات ، دستور مخبر دزفولی به مدیران مخابرات

درخواست حذف اطلاعات

شنیده ها / اظهار بی اطلاعی از آیین نامه ، دستور مخبر دزفولی به مدیران مخابرات گفته می شود در جلسه روز چهارشنبه 6 تیر صفری رئیس هیات مدیره با نمایندگان #صنفی کارکنان و بازنشستگان ، صفری از تاکید و پیگیری شخص مُخبر دزفولی رئیس #ستاد_اجرایی فرمان رحمت الله به مدیریت مخابرات برای حل مشکل صنفی کارکنان مخابرات خبر داده است شنیده شده ، در جلسه 6 تیر یکی نمایندگان صنفی تهران خطاب به صفری بر ضرورت پرداخت مابه فاوت مطالبات این آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات از ابتدای شروع خصوصی سازی تا کنون تاکید مجدد کرده و برای وج مخابرات از این بحران و جلوگیری از پیشامد های آتی و ن یتی و واکنشهای اجتناب ناپذیر کارکنان در آینده نزدیک، خواسته است تا هرچه سریعتر هئیت مدیره این آیین نامه را اجرا کند . گفته می شود یکی از نمایندگان بازنشستگان در جواب صفری که گفته مشکل عدم پرداخت این مطالبات، مربوط به عملکرد مدیران قبلی می باشد و اگر مدیران قبلی این مطالبات را در زمان خود پرداخت می نمودند شرکت با مشکل تامین مالی پرداخت این حجم 8 ساله از مطالبات مواجه نمیگردید ، پاسخ داده با توجه به حجم ریالی این بدهی اجازه ندهید مطالبات سال ۹۷ نیز به آن اضافه گردد و شرکت مخابرات ضمن پرداخت کلیه بندهای آیین نامه مذکور از ابتدای سال ۹۷ مابقی مطالبات را در قالب #دیون به مرور و طی را ارهایی که بعداً ارائه می گردد، پرداخت نماید. شنیده شده در سفر اخیر ارتباطات و صدری مدیرعامل مخابرات به #اردستان برای افتتاح چند پروژه مخابراتی تعدادی از بازنشستگان مخابرات #اصفهان خود را به اردستان رسانده و توانسته اند در حاشیه این برنامه چند کلامی از مشکلات بازنشستگان ناشی از عدم اجرای آیین نامه مصوب سال 89 با سخن بگویند که ظاهرا آقای در مورد آئین نامه استخدامی اظهار بی اطلاعی نموده که همکاران بازنشسته برای ایشان توضیحاتی ارایه کرده اند . در ادامه این گفتگو در حضور صدری مدیر عامل مخابرات ، ایشان به همکاران بازنشسته قول اجرای آئین نامه را می دهد در پاسخ ، بازنشستگان به عمل نشدن به قولها و وعده های گذشته اشاره می کنند که صدری بر اجرای آیین نامه مجددا تاکید می کند . #مخابرات_پولدار
#حق_الناس
#طبقه بندی_مشاغل
#گروههای_معوق
#آزاد_سازی_سهام_ترجیحی
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها
#هیچ_مدیری_برای_بهره_وری_سراغ_حقوق_کارکنان_نخواهد_رفتپیامهای همکاران /امیدوار اما نگران هستیم

درخواست حذف اطلاعات


پیامهای همکاران /امیدوار اما نگران هستیم به عنوان یک کارمند مخابرات که مذاکرات و پیگیری های نزدیک به دوسال اخیر نمایندگان صنفی کارکنان و پاسخ های مدیریت را دنبال می کند می خواهم چند کلامی با همکاران و مدیریت مخابرات درمیان بگذارم . پس از بی مهری ها و ناملایمات و جفایی که در دوره مدیریت سابق مخابرات ایران دیدیم اکنون به سخنان مدیرعامل جدید مخابرات که منابع انسانی را در اولویت کارخود قرار داده و احترام به پرسنل سرلوحه کارش شده امیدواریم و به قسم جلاله ای که جناب صدری در روز برگذاری مجمع خورده اند دلخوش هستیم . اما نگرانیم ، نگرانیم که نکند همانند کارگزاران مخابرات روستایی به جای اجرای قانون ، و با فشار و اراده سهامدار عمده ، با شکایت های پی در پی به دیوان عد اداری به دنبال اخذ رای وحدت رویه باشند . دلواپسیم خدای نکرده با تمدید های مکرر مذاکرات و مهلت ها ، را ارهای به ظاهر قانونی برای تثبیت همیشگی تنزلهای انجام گرفته بر اساس آیین نامه سال 89 از مراجع مربوطه همچون وزارت کار اخذ شود . والا ، وقتی صورت مساله مشکلات صنفی موجود روشن و راه حل آن نیز مشخص و شفاف است ، و حدود شش ماه است که مدیریت مخابرات در ارتباط نزدیک با نمایندگان صنفی کارکنان از مستندات قانونی مطالبات آگاه گشته است ، مهلت خواستن های پیاپی چه معنایی می تواند داشته باشد . ؟ اگر برای هیئت مدیره مطالبات کارکنان مسجل و قطعی است دیگر دفع الوقت و موکول مدام به جلسات بعدی چه معنی دارد ؟ اگر مشکل منابع مالی است خوب لطفا مطالبات و بدهی خود به کارکنان را رسما بپذیرید و به حساب دیون پرسنل منظور کنید . این کارشما می تواند هم نشان از حسن نیت شما تلفی شود ، و هم پرسنل هم تا زمان تمکن مالی شما صبور خواهند شد . #مخابرات_پولدار
#اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها مطالب مرتبط : اعلام اعتراض شدید تشکلهای کارگری مخابرات بر مسکوت ماندن نتیجه مذاکرات تهیه و ارسال جداول معوقات رفاهی برای مدیرعامل پاسخی که جناب صدری در جایگاه گروه مخابرات ایران باید بدهند جلسه مشترک نمایندگان تشکلهای کارگری مخابرات ایران و مدیرعاملصنفی بازنشستگان مخابرات ، مقابل ساختمان مرکزی مخابرات ایران

درخواست حذف اطلاعات

مخابرات فردا - تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران امروز 12 تیر ماه در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران د . خواسته اصلی کنندگان اجرای آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال 89 می باشد . گفتنی است مدیریت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی مخابرات ، بخشهایی از این آیین نامه را به دلیل آنچه که مصوبات هیات مدیره این شرکت می داند به صورت تنازلی و در برخی موارد ناقص به ویژه برای بازنشستگان اجرا می کند .برگذاری دومین دوره انتخابات شورای ی کار مخابرات مازندران

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری دومین دوره انتخابات شورای ی کار شرکت مخابرات استان مازندران مخابرات فردا -دومین دوره انتخابات شورای ی کار شرکت مخابرات استان #مازندران در تاریخ دوشنبه 27 فرودین ماه با حضور کارکنان مخابرات مازندران و تحت نظارت نمایندگان اداره کل #کار رفاه و تعاون استان مازندران و هیات تشخیص مخابرات برگزار گردید. دومین دوره شورای ی کار مخابرات مازندران در نهایت از میان ۷۰۵ نفر رای ماخوذه، بترتیب آراء آقایان: ۱- داریوش همایون زاده با 501 رای ۲- علی اکبر بسمل با 461 رای ۳- محمدرضا گرزین با 423 رای ۴- غلامعباس مکانی با 398 رای ۵- معین نژاداصغر بیشه با 384 رای ۶- باباعلی احمدی با ب 351 رای از سوی همکاران ارجمند بعنوان اعضای اصلی و آقایان: ۱- امید خورشیدی ۲- محمد محمدپور ۳- روح اله روح الهی ۴- مصطفی شیرافکن بعنوان اعضای علی البدل #شورای ی کار #مخابرات منطقه مازندران معرفی گردیدند. گفتنی است در اجرای ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ #حقوق و منافع #مشروع و #قانونی و بهبود وضع #اقتصادی #کارگران ،کارگران مشمول قانون کار می توانند مبادرت به تشکیل انجمن #صنفی نمایند. #مخابرات_فردا مشارکت تحسین برانگیز کارکنان مخابرات مازندران را در انتخاب نمایندگان صنفی شان را تبریک عرض نموده و برای منتخبین در راستای تحقق مطالبات صنفی آرزوی موفقیت دارد . #اجرای_بدون_تنازل_آیین_نامه
#گروههای_معوق
#طبقه_بندی_مشاغل
#بهبود_معیشت_بازنشستگان
#حسن_زنگی_اهرمی yon.ir/n4d2z ????مخابرات فردا????????????
t.me/mokhaberat_farda